Rehtori Niinimäki: Voimakkaista myllerryksistä jatkuvaan kehitykseen

Lukuvuoden avajaispuheissa korostui uudistustahti ja tarve jatkuvan oppimisen kehittämiseen.

Oulun yliopiston lukuvuosi 2018–2019 avattiin 10. syyskuuta juhlallisissa avajaisissa. Rehtori Jouko Niinimäki korosti puheessaan tarvetta keskittyä yliopiston perustehtäviin.

”Aloitamme 60. toimintavuotemme tilanteessa, jossa kuluvan hallituskauden yliopistoihin vaikuttaneet muutokset ja kehityspyrkimykset ovat tiivistymässä Oulun yliopistossakin uudenlaisiksi toimintamalleiksi ja kehityssuunniksi. Toivomme, että voimakkaiden myllerrysten jälkeen olisimme seuraavalla kaudella siirtymässä takaisin tasaisemman kehityksen ja jatkuvan henkisen kasvun tilaan.”

Rehtorin mukaan muutokset kuormittavat henkilöstöä ja vievät huomiota pois ydintehtävistä.

”On tärkeää, että yliopistossa tapahtuva kehitys ei käännä katseita ylen määrin itseemme, vaan huomiomme ja tarmokkuutemme kohdistuu ympäröivään maailmaan, jossa on paljon asioita, joiden parantamisessa tutkimus ja koulutus ovat keskeisiä keinoja.”

Huomiota vaativista asioista rehtori mainitsi esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja massiivisen muuttoliikkeen.

Uutta osaamista joustavasti

Yliopistot ovat nopeasti organisoitumassa tarjoamaan digitaalisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia, jotta ihmiset pystyvät päivittämään osaamistaan pitkin työuraa.

”Kun koulutusta hankitaan yhä useammin työn ohessa, ajasta ja paikasta riippumattomien opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen on välttämätöntä. Yliopistoille muutos merkitsee tutkintokoulutuksen osien tarjoamista myös modulaarisina koulutuskokonaisuuksina sekä koulutuksen osien nopeaa digitalisoitumista. Toisaalta tulevien ikäluokkien korkeakoulutusta ja akateemisesti sivistyneeksi vastuunkantajaksi kasvamista ei myöskään voida hoitaa pelkän digitaalisen tarjonnan varassa”, rehtori Niinimäki totesi.

”Koulutuksen järjestäminen ja tieteen tekeminen vaativat uutta asennetta, jossa totuttuja kaavoja rikotaan ja uusia toimintamuotoja omaksutaan nopeasti.”

Opetusministeri onnitteli Oulua

Avajaisjuhlassa yhteiskunnallisen vaikuttajan juhlapuheen piti opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Ministeri onnitteli yliopistoa muun muassa menestyksestä Suomen Akatemian Lippulaivaohjelmassa ja yhteiskampuksen rakentumisesta Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

”Ministeriön viesti on ollut, että erilaisuus ei saa olla este yhteistyölle – ja Oulussa tämä alkaa nyt toteutua.”

Opetusministeri Grahn-Laasonen käsitteli puheessaan myös jatkuvan oppimisen tarvetta ja kansainvälisesti kiristyvää korkeakoulutuksen kilpailua.

”Tutkimus- ja kehitystoimet ovat kaksinkertaistuneet maailmassa viimeisen 15 vuoden aikana. Kasvusta kuitenkin vain pieni osa on tapahtunut OECD-maissa, kun kehittyvät maat ovat investoineet voimakkaasti koulutukseen.”

Ministeri kerkesi vierailullaan myös tavata Oulun yliopiston opiskelijoita puolen tunnin ajan ennen avajaisten alkua.


Avajaisissa professori Ilya Usoskin (vasemmalla) palkittiin tutkimus- ja julkaisutoiminnasta, yliopisto-opettaja Elisa Heikkinen opiskelijalähtöisestä opetuksesta ja professori Markku Oivo kansainvälisyyden edistämisestä.

Avajaisjuhlan puheet ovat luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Viimeksi päivitetty: 11.9.2018