Kontinkankaan Telluksen rakentaminen alkaa

Kontinkankaan kampus saa oman Telluksen syksyllä 2019.

Oulun yliopiston Kontinkankaan kampuksen Aapistie 7A:n tilat uudistuvat. Tellus Kontinkangas valmistuu syksyksi 2019 aulatilan ympärille kolmeen kerrokseen. Muutostyöt käynnistyvät lokakuussa 2018 ja etenevät kolmessa eri vaiheessa siten, että alueen tilat ja palvelut ovat käytössä myös remontin aikana vaihtuvia rajattuja alueita lukuun ottamatta.

 

Aapistie 7A:n aulatilasta muuntautuu opiskelijoiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden käyttöön suunnattu monipuolinen KOHTAUSPAIKKA. Aulaa väljennetään purkamalla naulakkoseinäkkeet ja se kalustetaan erilaisilla istuinryhmillä, esiintymislavalla ja informaationäytöillä. Lähtökohtina ovat tilankäytön helppous, joustavuus ja monipuolisuus. Tilassa on mahdollista järjestää tapahtumia ja näyttelyitä, joihin on vaivatonta osallistua ryhmätyöskentelyn, seminaarien ja kokoontumisten lomassa. Pääsisäänkäynnin välittömään läheisyyteen tullaan toteuttamaan KAHVILA, josta voi hakea niin juotavaa ja pikkupurtavaa kuin salaattilounasta työskentelyn lomassa. Luentosalin edustalle muotoutuu tapahtumiin ja esityksiin soveltuva tapahtuma-alue LAVA, jota voi käyttää myös yksilö- ja ryhmätyöhön. Myös toisen kerroksen PARVI uudistuu vastaamaan ryhmätyöskentelyn tarpeita. Parven kaiteeseen rakennetaan työskentelypöydät, joista on mahdollista seurata aulatilan tapahtumia. Aulatilat tulevat toimimaan innovaatio-, yrittäjyys- ja yritysyhteistyön toiminta-alustana, jotta nämä palvelut ovat jatkossa lähellä kaikille kiinnostuneille.

KIRJASTON tila tullaan avaamaan aulatilaan uudella sisäänkäynnillä kulkemisen helpottamiseksi. Kirjaston ensimmäisen kerroksen tiloihin sijoittuvat kokoelmien lisäksi noin 20 hengen työpajoihin ja kokoontumisiin soveltuva IDEAPAJA sekä muutamia ryhmätyöpisteitä. Toiseen kerrokseen mentäessä äänimaailma hiljenee. Tilan keskiosaan rakentuu PESÄ, joka on suunnattu rentoon oleskeluun, lukemiseen ja rauhoittumiseen. Lisäksi toiseen kerrokseen sijoitetaan osa kirjastokokoelmista. RYHMÄTYÖ- ja VETÄYTYMISHUONEET sisustetaan yhteistyötä tukevalla tavalla ja niiden äänieristystä parannetaan. Valokuilun viereen rakentuu varattavaksi tilaksi noin 20 hengen palavereihin ja koulutuksiin soveltuva PALAVERIPAIKKA niin henkilöstön, opiskelijoiden kuin yhteistyökumppaneiden käyttöön. Kirjaston ja parven takanurkkaan rakennetaan uusi kulkuyhteys kulkua helpottamaan. Parven yhteyteen sijoittuu myös uusi KOULUTUSPALVELUIDEN PALVELUPISTE opiskelijapalveluille.

 

 

Rinnekerroksen MIKROLUOKKA säilyy opetus- ja työskentelytilana siten, että tilojen välinen seinä korvataan siirtoseinällä, jotta tilaa voidaan käyttää tarvittaessa yhtenäisenä isompana tilana. CityLab siirtyy nykyisen kiltatilan ja tavaran vastaanottotilan paikalle. Nykyisen CityLabin tilalle rakennetaan minikeittiöillä varustetut henkilöstön TAUKOTILA ja opiskelijoiden KILTATILA. Myös TIETOHALLINNON TILAT tullaan sijoittamaan rinnekerrokseen. HILJAISEN TYÖN TILA säilyy entisellä paikallaan ja sen sisustuksessa huomioidaan hiljaisen yksilötyöskentelyn tarpeet.


 

Viimeksi päivitetty: 14.9.2018