Yrittämistä kannattaa ja voi oppia sekä kokea!

Oulun yliopisto on ryhtynyt kehittämään vahvasti paitsi yrittäjyyden toimintaympäristöjä, myös yrittämisen oppimista ja kokemista yli tiedekunta- ja koulutusohjelmarajojen. Yrittäjyyden opetus ja kokemukset kiinnittyvät innovaatio- ja liiketoiminnan sisältöjen ja yritysyhteistyön ohella yrittäjäksi alkamiseen ja kasvamiseen. 

Yrittäjyyden työelämäprofessorin Janne Haverisen ja yrittäjyys- ja innovaatiopalveluiden asiantuntijoiden lisäksi iso joukko tutkijoita, opettajia, yritysten edustajia ja opiskelijoita rakentaa yliopistossa yrittämisen laaja-alaista tieto- ja taitopääomaa. Oulun yliopiston yhteinen ja kaikille tutkinto-opiskelijoille avoin kauppakorkeakoulun tarjoama yrittäjyyden sivuainekokonaisuus alkoi uudistettuna toista kertaa syyskuussa 2018 ja mukana on innokas joukko opiskelijoita. Kokemukset päättyneestä ensimmäisestä lukuvuodesta 2017-2018 ovat erittäin hyvät. 

Yrittäjyyden 25 opintopisteen sivuaine muodostuu jaksoista, jotka liittyvät toisiinsa, mutta jotka voi suorittaa erillisinä ja vain tietyt tai kaikki jaksot valiten. Introduction to Business Development -jaksossa käydään läpi liiketoiminnan perusasiat Matti Muhoksen johdolla. Vierailevia asiantuntijoita jaksolla on sekä kotimaasta että ulkomailta ja yhteistyöyrityksiä kymmenkunta. Entrepreneuring for Tomorrow -jaksossa, jonka toteuttavat Anne Keränen ja Jan Hermes, tarkastellaan yrittämisen perusteita laajasti, mukaan lukien vastuullisuus sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Miten yrittäminen muokkaa liiketoimintaa ja sen ympäristöä on Vesa Puhakan Building Change Through Entrepreneurship -jakson kohde. Aiheella on läheinen liityntä kansallisen kauppatieteen sähköisen sivuainepaketin yrittäjyyden moduuliin, jonka Vesa Puhakka Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta on suunnitellut ja toteuttaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Yksi suosituimmista ja osanottajilta ehkä eniten rohkeutta ja heittäytymistä vaativista jaksoista on Building Business Through Creativity and Collaboration -jakso, jonka Mia Kemppaala ja Johanna Bluemink toteuttavat ranskalaisen yhteistyökumppanin ja kotimaisen ammattitaiteilijan kanssa. Opiskelijoiden kokemukset kurssilla ovat olleet vaikuttavia. Oulun yliopisto osallistuu luovuutta ja liiketoimintaa yhdistävien keinojen kehittämiseen ja kokeilemiseen kansainvälisten kumppaneidensa kanssa.

Yrittämisen taitoja voi kokeilla Entrepreneurial Assignment -jaksolla, jonka suorituksen perustana voivat olla esimerkiksi Startup Weekend, Venturing Resaerch Challenge, Polar Bear Pitching sekä Nordic Creativity, Innovation &  Entrepreneurship -tapahtumat. Viimeksi mainitun ovat suorittaneet muun muassa useat kiinalaiset vaihto-opiskelijaryhmät Sari Perätalon ja Xiaotian Zhangin johdolla. Entrepreneurship in Action -jakso tarjoaa puolestaan muun muassa Demolan (Simo Kekäläinen) ja Avanto-kiihdyttämön (Niina Karvinen) toimintaa osaksi yrittäjyyteen oppimista.

Lukuvuonna 2017-2018 yrittäjyyden sivuaineen opiskelijoita oli vaihto-opiskelijat mukaan lukien lähes kaksisataa ja opintopisteitä kertyi yhteensä kahdeksansataa. Sähköinen Claned-oppimisympäristö osoittautui erinomaiseksi apuvälineeksi useilla jaksoilla. Opintokokonaisuus herätti suurta kiinnostusta ja sai paljon näkyvyyttä sosiaalisessa ja muissa medioissa.

Opintojaksoihin osallistui huomattava määrä kansainvälisiä opiskelijoita. Kaiken kaikkiaan opiskelijoita oli peräti 27 eri alalta lääketieteestä ja biokemiasta aina historian sekä kielen ja kirjallisuuden opiskelijoihin. Taidollisista jaksoista saadut opintopisteet koettiin saadun palautteen mukaan erityisen positiivisina, mutta myös tiedollisille jaksoille osallistuttiin innokkaasti. Opiskelijoiden tavoittamisen ohella yrittäjyysopintojen sijoittuminen ja nivoutuminen eri koulutusohjelmiin, kokonaan sähköiset opetustarjoamat sekä yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja myynnin haasteet ovat tulleet esille kehittämistoiveina.

Lisätietoja:

Anne Keränen (Anne.Keranen[at]oulu.fi), Sari Perätalo (Sari.Peratalo[at]oulu.fi)


Opintokokonaisuuden esittely:

http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/yrittajyyden-sivuaine

Kurssien esittelyvideot

Introduction to Business Development:

https://www.youtube.com/watch?v=DPz0ohl07Ts

Entrepreneuring for Tomorrow:

https://www.youtube.com/watch?v=EC1Q163_iwI

Building Change Through Entrepreneurship:

https://www.youtube.com/watch?v=674e7RmKAO0

Building Business Through Creativity and Collaboration:

https://www.youtube.com/watch?v=QZtZRdAfWVU

Entrepreneurial Assignment:

https://www.youtube.com/watch?v=eAlkqTirCl8&t=1s

Entrepreneurship in Action:

https://www.youtube.com/watch?v=jqhO3S2Xi9U

Opiskelijoiden kokemuksia:

https://www.youtube.com/watch?v=D1D6DIMXYpc&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=F-s6x0VsCV8

 

Viimeksi päivitetty: 26.9.2018