Päihteiden käyttö teini-iässä lisää riskiä sairastua psykoosisairauksiin

Kannabiksen käyttö, tupakointi ja imppaaminen teini-iässä lisäävät riskiä sairastua myöhemmin psykoosiin. Tiedot käyvät ilmi Oulun yliopistosta väittelevän LL Antti Mustosen väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksessa hyödynnettiin laajaa Pohjois-Suomen 1986 syntymäkohorttiaineistoa. Tutkimukseen osallistuneet vastasivat kyselyyn päihteiden käytöstä ja psykoottisista kokemuksista 15-16 -vuotiaina. Lisäksi tietoa psykoosiin sairastumisesta 30 ikävuoteen mennessä kerättiin useista kansallisista rekistereistä.

Tutkimuksessa havaittiin, että vähintään 10 savukkeen päivittäinen tupakointi, kannabiksen käyttö viidesti tai useammin sekä inhalanttien käyttö 2-4 kertaa tai useammin oli yhteydessä korkeampaan riskiin sairastua psykoosiin seurannan aikana. Päivittäin tupakoivien keskuudessa riskin havaittiin olevan korkeampi 13-vuotiaana tai aiemmin tupakoinnin aloittaneilla.

Päihteiden käytön yhteys psykoosiin sairastumiseen säilyi merkitsevänä vaikka teini-iässä kartoitetut psykoottispiirteiset kokemukset ja muita yhteyteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä otettiin huomioon. Eniten psykoosiin sairastumisia oli niillä, joilla oli nuoruudessa sekä psykoottispiirteisiä kokemuksia että päihteiden käyttöä.

Havainnot täydentävät aikaisempaa tutkimusnäyttöä, jonka mukaan kannabiksen käyttö ja tupakointi nuoruusiässä lisäävät riskiä sairastua psykoosiin myöhemmin elämässä. Ensimmäistä kertaa maailmassa raportoitiin löydös nuoruusiän imppaamisen yhteydestä psykoosiin sairastumiseen.

”Teini-iässä aivot muovautuvat ja kypsyvät nopeasti, minkä vuoksi se on erityisen herkkää aikaa päihteiden haitallisille vaikutuksille”, Mustonen sanoo. ”Nuorena aloitettu päihteidenkäyttö saattaa häiritä aivojen kypsymistä, ja kehityksen häiriintyminen voi myöhemmin altistaa mielenterveysongelmille.”

Nuorten runsaan päihteidenkäytön ennaltaehkäisy on tärkeää, ja sillä on todennäköisesti positiivisia vaikutuksia nuorten mielenterveyteen. Mustosen mukaan huomiota tulisi kiinnittää etenkin runsaasti päihteitä käyttäviin mielenterveysongelmista kärsiviin nuoriin.

 

Viimeksi päivitetty: 2.10.2018