University of Oulu, 2016

Oulun yliopiston alumni, vastaa uraseurantaan!

Oletko valmistunut maisteriksi, farmaseutiksi tai lastentarhanopettajaksi vuonna 2013 tai tohtoriksi vuonna 2015? Uraseurannalla kerätään tietoa työllistymisestä ja työelämän osaamistarpeista.

Yliopistot seuraavat valmistuneiden työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä vuosittain valtakunnallista uraseurantaa. Uraseurantakyselyt lähetetään maistereille viisi vuotta ja tohtoreille kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.  

Syksyn 2018 uraseurannat käynnistyvät lokakuussa ja niiden kohderyhmänä ovat vuonna 2013 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneet sekä vuonna 2015 tohtorin tutkinnon suorittaneet.

Valmistuneita lähestytään loppusyksyn aikana joko tekstiviestillä tai kirjeitse. Oman yliopistonsa alumnirekisteriin yhteystietonsa jättäneitä voidaan lisäksi lähestyä sähköpostitse. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella.

Monipuolista tietoa työurista ja osaamisesta

Uraseurannalla kerätään tietoa valmistumisen jälkeisen työuran ensimmäisistä vuosista. Valmistuneita pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä.

Kyselyllä kartoitetaan työelämässä tarvittavaa osaamista ja valmistuneiden arvioita siitä, missä määrin yliopistokoulutus on kehittänyt näitä taitoja. Lisäksi vastaajat voivat antaa opiskelijoille vinkkejä työelämässä tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta.    

”Valmistuneilta saatava tieto työelämästä ja palaute yliopistokoulutuksesta on todella arvokasta koulutuksen kehittämisessä. Jokainen vastaus on tärkeä, jotta saamme mahdollisimman kattavan kuvan valmistuneiden urapoluista”, sanoo Eric Carver, yliopistojen uraseurantakyselyistä vastaavan Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmän puheenjohtaja.

Tulokset kaikkien hyödynnettävissä

Yliopistojen uraseurantojen tulokset ovat julkisesti saatavilla Vipunen-tietopalvelusta, josta löytyy jo vuoden 2017 tulokset. Nyt käynnistyvän kyselyn tulokset julkaistaan keväällä 2019. Uraseurannan tuloksiin on myös mahdollista tutustua kyselyillä saatua tietoa visualisoivassa Töissä.fi-verkkopalvelussa. Töissä.fi-palvelulla on vuosittain yli 130 000 käyttäjää.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty: 4.10.2018