Tähtäimessä innostava kampuskokemus – kerro ideasi

Yliopiston strategian osiin pureudutaan kerran kuussa strategia-aamuissa. Seuraava aamu on 14.11.

Millaisia tilamuutoksia Oulun yliopistolla on käynnissä? Millainen on innostava ympäristö opiskeluun, työhön ja vierailemiseen? Miten tilat kehittyvät jatkossa?

Muun muassa näitä pohdittiin ensimmäisessä strategia-aamussa Linnanmaan Telluksessa lokakuisena keskiviikkoaamuna 10.10. Tilaisuus aloitti kuuden strategiatilaisuuden sarjan, jossa pohditaan yliopiston strategian eri osa-alueita ja lopuksi vedetään niitä yhteen. Tilaisuuksia on noin kerran kuussa, ja ne ovat avoimia kaikille.

Yliopistolla on tiloja 183 000 neliömetriä, mitä määrää voi verrata vaikkapa 1830:een sadan neliön huoneistoon. Tilojen osuus budjetista on 13,5 prosenttia.

Selviä tulevaisuuden kehityssuuntia ovat opiskelutilojen monipuolistaminen oppimista paremmin tukeviksi sekä työtilojen muuttaminen monitilamaisemmiksi hiljalleen peruskorjausten yhteydessä.

Esimerkiksi associate professor Juha Tuunainen kauppakorkeakoulusta ihmetteli pitkiä käytäviä, joiden kautta mennään omaan työhuoneeseen koko päiväksi ja kohdataan muita korkeintaan kopiokoneella.

Yliopistonlehtori Aulikki Herneoja arkkitehtuurin yksiköstä kertoi, että heillä on jo siirrytty nykyaikaiseen työskentely-ympäristöön. Hän korosti, että käyttäjien kuuntelu ja todellisten käyttötilanteiden mieltäminen ovat äärimmäisen tärkeitä suunnitteluvaiheessa.

Yliopistosta on myös tulossa aurinkokampus ja entistä vihreämpi kampus. Aurinkoenergian talteenottoa kehitellään, ja kaikki ympäristöystävällisyyteen liittyvät avaukset ovat tervetulleita.

Strategia-aamussa kehittämispäällikkö Johanna Bluemink kertoi, millaiset tilat tukevat tietotyötä ja oppimista parhaiten. Telluksen kaltaiset toiminta-alustat mahdollistavat vuorovaikutukseen pohjautuvaa työskentelyotetta, ja Telluksesta voi saada myös apua tilaisuuksien toteuttamiseen. Kontinkankaan kampus saa oman Telluksensa elokuussa 2019.

Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola kertoi yhdyskuntasuunnittelun opiskelijoiden harjoitustöistä, joilla koko Linnanmaa-Kaijonharjun alue voisi viestiä yliopiston henkeä ja tavoitteita. Opiskelijoiden kampusideointia on käynnissä myös ainakin tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

Seuraavassa strategia-aamussa 14.11. käsitellään työyhteisön vahvuuksia, hyvän työpaikan ominaisuuksia sekä uraan ja työn sisältöön ja mielekkyyteen liittyviä kysymyksiä. Aamiaistilaisuus järjestetään klo 8.30–10.00 Linnanmaan Telluksen Stagella.

Strategiset hankekokonaisuudet, joilla yliopiston strategiaa viedään eteenpäin:

  • Osaava, vuorovaikuttava ja hyvinvoiva yhteisö
  • Aktiivinen kumppanuus ja vuoropuhelu
  • Korkeatasoinen vaikuttava tutkimus
  • Laadukas koulutus elämän eri tilanteisiin
  • Innostava työ- ja opiskeluympäristö sekä kampuskokemus

Oulun yliopiston strategia 2016–2020

Kampuspohdintoja viriteltiin tilaisuudessa hallintojohtaja Essi Kiurun kysymyksillä, joihin voi vastata myös nettilomakkeella 31.10. saakka. Kerro ideasi!

Oulun yliopiston tilamuutokset -sivu

Viimeksi päivitetty: 12.10.2018