University of Oulu, 2017

Työelämä- ja urapalvelut terävämmiksi

Yliopisto parantaa palveluitaan opiskelijoille, yrityksille ja muille uratoimijoille.

Oulun yliopistossa tehdään työelämään ja opiskelijan tukeen liittyvää työtä monella taholla, mutta ura- ja työelämäpalvelut eivät ole selkeästi esillä. Tätä tarvetta paikataan nyt sisäisessä kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on koota työelämäyhteyksiin liittyvä tietous yhteen paikkaan. 


”Tavoitteenamme on perustaa Tellukseen nykyisen palvelupisteen viereen yhden luukun palvelu, jossa työskentelevä ura-asiantuntija koordinoi opiskelijoiden työelämäpalveluja, hoitaa yhteyksiä yrityksiin ja pystyy esimerkiksi viestimään tulossa olevista työelämätapahtumista”, kertoo Futures-hanketta luotsaava Hanna Maria Kotovaara.


Uraohjausta tarjolla jo nyt


Tällä hetkellä opiskelijoiden uraohjaus on pääasiassa omaopettajien vastuulla. He keskustelevat opiskelijan kanssa opinnoista ja tulevaisuudesta etenkin henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) näkökulmasta. Mikäli opiskelija haluaa laajempaa tai syvällisempää uraohjausta, jossa pohditaan esimerkiksi omaa osaamista ja motivaatiotekijöitä, sitä tarjoaa kaksi-kolme henkeä yliopiston Opiskelun tuki -tiimissä.


”Näen, että toiminnan terävöittämisen myötä opiskelijoiden työelämätietoisuus lisääntyy ja omia mahdollisuuksia tunnistetaan paremmin. Nykyään tehdään isoja loikkia alalta toiselle, ja digitalisoituminen muuttaa alaa kuin alaa”, sanoo Opiskelun tuki -tiimissä työskentelevä Kaisa Karhu.


Työelämäyhteydet ovat opiskelijalle elintärkeitä, koska myös työnhaku on muuttunut. Jopa 75 prosenttia työpaikoista ei tule julkiseen hakuun, vaan työpaikat jaetaan itse luoduilla suhteilla. Tekniikan Akateemisten tekemän selvityksen mukaan valmistumishetkellä työllistyvistä jopa 80 prosentilla on ollut kontakti työpaikkaan jo opintojen aikana.


Futures-hankkeen toimijat ovat huomanneet, että nimenomaan epävarmuus tulevasta hidastaa opintoja niiden loppuvaiheessa. Kun tulevaisuus selkeytyy, opiskelija viimeistelee opintonsa määrätietoisemmin.


Ovet auki työnantajille


Oulun yliopiston tavoitteena on madaltaa yritysten ja muiden työnantajien kynnystä ottaa yhteyttä ja tehdä aloitteita yliopiston suuntaan. Esimerkiksi opinnäyte- ja harjoittelumahdollisuudet kiinnostavat opiskelijoita kovasti. Myös tähän keskitetty palvelu ja ura-asiantuntijan rooli tuovat parannusta. Ura-asiantuntijan paikka on tulossa hakuun syksyn aikana.


”Uudistuksen tavoitteena on helpottaa kaikkien työtä ja tukea omaopettajien toimintaa. Myös opiskelijoille keskitetty palvelu tarjoaa alustan, josta he voivat saada tukea omille ideoilleen ja vaikka tapahtumien järjestämiselle”, kertoo suunnittelussa mukana ollut Anne Sorvari.


Yliopiston uudistetut ura- ja työelämäpalvelut lanseerataan 17. tammikuuta Telluksessa. Luvassa on ainakin uusien palvelujen sekä yhteistyötahojen palvelujen esittelyä.


Ura-asioiden ympärille kootaan myös motivoituneiden yliopistolaisten sisäinen verkosto, johon saa ilmoittautua jo nyt ottamalla yhteyttä Hanna Maria Kotovaaraan.

 

Lue lisää:
http://www.oulu.fi/opiskelijalle/opiskelu-ja-uraohjaus
http://www.oulu.fi/tellusarena-fi/tellus-futures

 

Viimeksi päivitetty: 23.10.2018