Krooninen tulehdus altistaa suurten sisäelinten sairauksille ja lyhentää elinajanodotetta

Elimistön matala-asteinen krooninen tulehdus lisää lukuisten sisäelinsairauksien riskiä ja lyhentää merkittävästi elinajanodotetta.

Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta tutkimuksesta, jossa tutkijat selvittivät vuonna 2014 löytämänsä kuolleisuutta ennustavan merkkiaineen yhteyttä sairastuvuuteen.

Kroonisen tulehduksen yhteys usean eri sairauden kohonneeseen riskiin raportoitiin nyt ensimmäistä kertaa.

Tutkimuksessa käytettiin yli 11 000 suomalaisen vapaaehtoisen antamia näytteitä.

Tutkijat kartoittivat elinajanodotteeseen liittyvän kroonisen tulehduksen merkkiaineen GlycA:n ja sairauksien välistä yhteyttä hyödyntämällä sähköisiä potilastietojärjestelmiä. He havaitsivat, että GlycA:n osoittama krooninen tulehdus liittyy muun muassa sydän- ja verisuonitautien, maksa- ja munuaissairauksien, keuhkoahtaumataudin, reumasairauksien sekä infektioalttiuden riskiin kahdeksan vuoden seurannan aikana.

Lisäksi tutkijat arvioivat kroonisen tulehduksen merkitystä sydäntautia sairastavilla ja havaitsivat, että korkeampi krooninen tulehdus ennusti voimakkaasti lyhyempää elinajanodotetta 900 henkilön aineistossa. Merkkiaineen alimman ja ylimmän viidenneksen välinen 12 vuoden sydäntautikuolleisuusriskin ero oli 16 %.

”Erityisen mielenkiintoisen löydöksestä tekee se, että merkkiaine ja krooninen tulehdus yhdistyivät yleiseen sairastumisriskiin perusterveessä työikäisessä väestössä. Oli yllätys, miten voimakkaasti krooninen tulehdus liittyi sydänsairaiden elinajanodotteeseen”, professori Johannes Kettunen Oulun yliopistosta sanoo.

Merkkiaineet ovat veri- tai kudosnäytteestä määritettäviä biologisia aineita. Niitä löytyy yleensä jokaiselta, mutta niiden määrä elimistössä vaihtelee. Tutkimuksessa käytetty GlycA on erityyppinen kroonisen tulehduksen merkkiaine kuin yleisimmin käytetty C-reaktiivinen proteiini (CRP) ja tuo siten lisätietoa kroonisesta tulehduksesta.

Tutkimus tehtiin laajassa yhteistyössä usean suomalaisen, australialaisen ja englantilaisen yliopiston ja tutkimusinstituutin kanssa. Professori Johannes Kettunen on yksi tutkimuksen päätekijöistä.

---

Artikkeli: Kettunen et al. “Biomarker Glycoprotein Acetyls Is Associated With the Risk of a Wide Spectrum of Incident Diseases and Stratifies Mortality Risk in Angiography Patients” Circ Genom Precis Med. 2018;11:e002234. DOI: 10.1161/CIRCGEN.118.002234

 

 

Viimeksi päivitetty: 2.11.2018