Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Doctor of Philosophy Srinivas Kumar Ponna

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Biochemistry and Molecular Medicine

Oppiaine

Biochemistry, Structural Biology, Molecular Biology

Väitöstilaisuus

16.11.2018 14:00

Väitöstilaisuuden paikka

FBMM, F101

Aihe

Monidomeenisen rakenneproteiini Shank3:n rakenne ja toiminta
Structural and functional characterization of the multi-domain scaffolding protein Shank3

Vastaväittäjä

Docent Pirta Hotulainen, University of Helsinki

Kustos

Professor Petri Kursula, University of Oulu and University of Bergen

Monidomeenisen rakenneproteiini Shank3:n rakenne ja toiminta

Shank3 on moniosainen rakenneproteiini, jolla on tärkeä tehtävä keskushermoston synapsinjälkeisen tiheyden proteiinien ankkuroinnissa ja proteiinikompleksien eheyden säätelyssä. Shank3-geenimutaatioita on liitetty useisiin hermostosairauksiin, kuten autismiin ja skitsofreniaan. Näin ollen Shank3-proteiinin rakenteen ja toiminnan ymmärtäminen auttaa selvittämään Shank3-mutaatioiden proteiinitason vaikutuksia. Tässä projektissa selvitettiin Shank3-proteiinin eri osien luonteenomaisia piirteitä. Shank3:n epätyypillisen SH3-alueen rakenne määritettiin, ja PDZ-alueen kohdepeptideihin sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin. Shank3:lle löydettiin uusia vuorovaikutuspartnereita, ja alustavien tulosten perusteella Shank3-proteiinin toiminta lihaskudoksessa voi selittää Phelan-McDermid-syndrooman hypotoniafenotyypin. Tulokset antavat uutta tietoa Shank3:sta lihaksessa ja avaavat uusia tutkimussuuntia, joiden tavoitteena on valaista Shank3-proteiinin toimintaa keskuhermoston ulkopuolella.

Viimeksi päivitetty: 8.11.2018