University of Oulu, 2016

Yliopistoyhteisön arvot kiteyttävät toimintaa ohjaavia periaatteita

Sadat yliopistolaiset ja alumnit osallistuivat avoimeen verkkoaivoriiheen aiemmin tänä vuonna pohtimalla yliopiston ylpeydenaiheita ja onnistumisen edellytyksiä. Jaetut ajatukset toimintatavoista on nyt tiivistetty kolmeksi toimintaa ohjaavaksi arvoksi.

Yliopiston arvot ovat:

  • Luomme uutta

  • Kannamme vastuuta

  • Onnistumme yhdessä

Aivoriiheen osallistui opiskelijoita, henkilökuntaa, alumneja ja yliopiston hallituksen edustajia. Ylpeydenaiheiden määrittelyn lisäksi vastaajat saivat priorisoida muiden vastaajien ideoita ja lopuksi pohtia, millaisilla toimintavoilla tavoitteisiin päästään.

”Yhteisön näkemyksissä tärkeimpänä ylpeydenaiheena korostuu huippututkimus. Kun siirryttiin pohtimaan onnistumisen edellytyksiä, yliopiston monitieteisyys ja koko henkilöstön monipuolinen osaaminen nähtiin vahvuutena. Erityisesti opiskelijoiden vastauksissa myös yhdenvertaisuuden periaate nousi voimakkaasti esiin”, kertoo arvoprosessia luotsannut yliopiston viestintäjohtaja Marja Jokinen.

”Yhteisöstä nouseva arvopohja määrittelee, miten haluamme toimia. Uuden luomisen periaate sisältää myös ajatuksen, että uudistumme jatkuvasti itsekin. Arvot tulevat eläviksi, kun jokainen työntekijä ja opiskelija miettii, mitä ne tarkoittavat oman tekemisen kannalta ”, sanoo rehtori Jouko Niinimäki.

Verkkoaivoriihen tulosten pohjalta muotoiltuja arvojen aihioita on käsitelty johdon tiedekuntavierailuilla toukokuussa ja lisäksi yliopiston hallituksessa 2.10.2018. Esimiehille on valmisteilla keskustelurunko, jonka avulla arvoista voi keskustella omassa yksikössä ja kehityskeskusteluissa sekä viestiä yhteistyökumppaneille.


Katso video Oulun yliopiston arvoista:Otteita sähköisen aivoriihen vastauksista:
Millaisista asioista voimme olla ylpeitä 2020-luvulla?

”Yliopiston tutkijat näkyvät tieteen tekijöinä sekä suurelle yleisölle että omalla tieteenalallaan kansainvälisesti. He popularisoivat saamiaan tuloksia ja hyödyttävät yhteiskuntaa, mutta vievät samalla eteenpäin tiedettä.”

”Yliopisto on vuorovaikutteinen. Meillä on kohtaamispaikkoja (sekä konkreettisia että virtuaalisia) joissa tutkijat ja opiskelijat voivat vaihtaa ajatuksia ja ideoita. Kynnys keskusteluun on alhainen ja keskustelua tuetaan ja vuorovaikutukseen kannustetaan. Yliopiston johto osallistuu keskusteluun ja kuuntelee jäseniään.”

”Oulun yliopiston kansainvälisyys näkyy siten, että tänne hakeutuu töihin tutkijoita ulkomailta. Kansainvälisyys näkyy arjessa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden kautta: työntekijöiden kieli- ja kulttuuritaustaa arvostetaan ja se nähdään työpaikkaa rikastuttavana.”

”Open, courageous and forward-going mindset. Openness to new ideas, stretching the limits of our thinking, ability to renew, courage to act, matureness to learn from mistakes, continuous improvement.”

“Yhteiskunnan kokonaisedun edistäminen. Tutkimus ja opetus palvelevat muuta yhteiskuntaa pyrkien mahdollisimman kattavaan hyvinvoinnin parantamiseen. Ensisijainen palveluvelvollisuus kohdistuu suomalaiseen yhteiskuntaan kokonaisuutena, huomioiden myös laajemmat globaalit haasteet.”

”Teachers who are excellent in their field and feel passionate about teaching and spreading their knowledge. Innovative teaching in classrooms. Demanding more from the students. Inspiring the students more!”

Oulun yliopiston strategia

Viimeksi päivitetty: 14.11.2018