Pienyritys voi ratkaista työvoimatarpeensa muutenkin kuin rekrytoimalla

Kasvu- ja työllistämiskeskustelussa tuodaan harvemmin esille, että tänä päivänä osa mikroyrityksistä laajentaa toimintaansa ja työllistää yritysverkostojen kautta, ei rekrytoimalla uusia työntekijöitä. Oulun yliopiston mikroyrittäjyystutkijoiden mukaan monet uusista työpaikoista syntyvät yritysverkostoissa, joissa toiminta perustuu palveluiden tai tuotannon ostamiseen toisilta yrityksiltä.

Henkilöstö ja onnistuneet rekrytoinnit ovat mikroyrityksen toiminnan ja kasvun kriittisiä tekijöitä. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:ssä tehdyt tutkimukset sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa yritysten kanssa tehty käytännön kehittämistyö ovat osoittaneet, että työntekijärekrytoinnissa tehty virheratkaisu johtaa helposti pienen työyhteisön kriisiytymiseen.

Osa mikroyrittäjistä on kokenut palkkaamisen niin suurena taloudellisena riskinä, että ne ovat hankkineet tarvittavan työvoimansa ostamalla palveluita toiselta yrittäjältä. Yritysverkostot tarjoavat resursseja ja kumppanuuksia, joiden avulla erikoistuvat tai toimintaansa keskittävät yritykset voivat tuottaa yhdessä jopa koko tuotantoketjun ilman varsinaista työnantajariskiä. Yksinyrittäjäkin voi muodostaa tuotannollisen yrityksen, kun hän hankkii valmistuksen muualta ja keskittyy itse tuotantoverkoston koordinointiin.

Muita tyypillisiä työvoiman hankintaan liittyviä vaihtoehtoja ovat vuokratyöntekijöiden ja liiketoimintaan liittyvien erilaisten alihankkijoiden käyttö. Erityisen hyvin yritysverkostot soveltuvat haja-asutusalueilla toimivien yritysten tarpeisiin.

Yritysverkostossa toimivien yritysten ei siis tarvitse palkata suoraan uusia työntekijöitä, mutta yritystoimintansa kautta ne luovat työtä yrityksen ulkopuolelle.

Tutkijoiden mukaan yrityskoon huomioiminen vireillä olevassa irtisanomissuojan uudistamisessa voi osaltaan madaltaa työllistämisen kynnystä. Mikroyritykselle epäonnistunut rekrytointi on suurempi riski kuin isolle yritykselle. Mikroyrityksillä ei ole suurten yritysten tapaan resursseja ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön uuden työntekijän palkkaamisessa.

Mikroyritykset ovat viimeisen viidentoista vuoden aikana luoneet merkittävän osuuden uusista työpaikoista. Tilastokeskuksen mukaan mikroyritykset eli alle 10 henkilön yritykset työllistävät tällä hetkellä Suomessa 375 000 henkilöä. Vuodesta 2013 alkaen työpaikkojen määrä mikroyrityksissä on kuitenkin laskenut lievästi.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa toimiva Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoimassa mikroyritysten kasvu- ja vientikokeiluverkostossa toimii yli 300 yrityspartneria Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Savossa. Yrittäjät kokoontuvat kuukausittain ja toteuttavat yhdessä valittuja kasvu-, kansainvälistymis- ja vientikokeiluja. Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE on ainoa mikroyrityksiin keskittyvä tutkimusryhmä Pohjoismaissa ja Itämeren alueella.

Lisätietoja:

projektitutkija Martti Saarela, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, puh. 040 559 6996, sposti martti.saarela@oulu.fi. Mikroyrittäjyyden va. tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, puh. 0294 487 068, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Kerttu Saalasti Instituutti

Viimeksi päivitetty: 20.11.2018