Oulun yliopiston lahjoitusvaroilla uusia avauksia

Oulun yliopisto on päättänyt käyttää merkittävän summan lahjoitusvaroja tulevina vuosina eri tieteenalojen hyväksi. Vuosina 2014-2017 toteutetun varainhankintakampanjan kokonaistulos valtion vastinraha mukaan luettuna oli yhteensä 21 M€, josta koulutusaloille kohdennettuja lahjoituksia oli 6,5 M€. Kohdennettua lahjoituspääomaa käytetään eri tieteenalojen uusien avausten tukemiseksi. Pohjana ovat olleet tiedekuntien esitykset ja lahjoittajien näkemykset.

Tekniikan alalla Oulun yliopisto on käynnistänyt uuden ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman. Tutkinto-ohjelma vastaa erityisesti rakennusalan osaajatarpeisiin ja se on suunniteltu ja sitä kehitetään yhteistyössä rakennusteollisuuden eri toimijoiden kanssa. Teknillisen tiedekunnan dekaani Riitta Keiski kiittää lahjoittajia: ”Merkittävä lisäresursointi uuden tutkinto-ohjelman koulutukseen saadaan lahjoitusvaroista. Voimme nyt viedä maaliin rekrytointiohjelmamme, johon sisältyy muun muassa kaksi uutta professuuria, joiden tehtäväalueina ovat hyvä sisäilma ja rakennusterveys sekä väylä- ja liikennetekniikka. Koulutamme jatkossa osaajia kolmella rakentamisen alueella: rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia, yhdyskuntatekniikka sekä rakentamisterveys ja elinkaarirakentaminen. Lämmin kiitos kaikille organisaatioille ja yksityishenkilöille, jotka halusivat antaa tukensa tekniikan alan vahvistamiseen.”

Oulun yliopisto on kiitollinen kaikista lahjoituksista ja yliopiston varainhankinta tieteen hyväksi jatkuu. Yliopiston lahjoituspääoma on kasvanut vuodesta 2008 alkaen ja on nyt jo 70 M€. Sijoitetun lahjoituspääoman tuotolla tuetaan vuosittain useita tutkimushankkeita sekä opiskelua. Vuonna 2019 yliopiston toiminnan aloittamisesta tulee kuluneeksi 60 vuotta ja juhlavuoden teemana on ”For the Next Generation”. Juhlavuoden lahjoituksia käytetään tämän teeman mukaisesti etenkin nuorten tutkijoiden ja opiskelijoiden hyväksi.

 

Lahjoitusvaroin tuetut kohteet (v. 2018-2023)

Lääketiede ja terveystieteet
Kohorttitutkimus, syöpätutkimus, nuorten tutkijoiden urapolut, hammasradiologia ja kuvantaminen

Tieto- ja sähkötekniikka
Painetun- ja hybridielektroniikan alan uuden professuurin tukeminen
Mikroelektroniikka

Tieto- ja sähkötekniikka sekä ihmistieteet

Kampuksen tutkimuksen ja opetuksen ICT-infrastruktuurin, mm. sensoridataa tuottavien infrojen sekä älykkäiden oppimista havainnoivien ympäristöjen (LEAF), kehittäminen ja palvelullistaminen.

Tekniikka
Oulu Mining Schoolin kehitys ja teollisuusyhteistyö
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan rekrytointiohjelman tukeminen
Arkkitehtuuri

Kauppatieteet
Brändiprofessuurin tukeminen
Yrittäjyyden ja yritysvastuullisen liiketoiminnan tutkimus, teemoina mm. yritysten kasvu ja talouden uudistumiskyky, kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien luominen, digitaaliset strategiat, vastuullinen liiketoiminta kilpailutekijänä sekä osuuskuntaliiketoiminta ja -yrittäjyys.

Humanistiset tieteet ja kasvatustiede

Vieraiden kielten, erityisesti ruotsin, aseman vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa
Oulun yliopiston kansallisen erityistehtävän mukaisesti saamen arkiston aineiston digitalisointi.

Viimeksi päivitetty: 13.12.2018