Professori Seppo Vainio

Mielen ja kehon yhteistoimintaa avataan tieteen uusin keinoin

Oulun yliopiston kehitysbiologian professori Seppo Vainio tutkimusryhmineen on saanut huomattavan rahoituksen Euroopan komission radikaaleja tulevaisuuden teknologioita luotaavasta EU FET Open –ohjelmasta. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti aivojen, kehon ja ympäristön välinen vuorovaikutus.

MindGAP-hankkeessa tutkijat kehittävät uusia nanobiologiaan perustuvia menetelmiä keskushermoston toiminnan biomonitorointiin.  ”Olemme jo saaneet viitteitä siitä, että aivojen ja mielen toimintaa on mahdollista mitata kehon nanoelementtien kautta”, Vainio kertoo. GLADIATOR-hankkeen tavoitteena puolestaan on löytää uusia lääkkeitä ja kehittää ei-invasiivisia hoitomuotoja useisiin aivoperäisiin sairauksiin. Perustan hankkeissa tehtävälle kehitystyölle luo viime vuosina kiivaana käynyt eksosomitutkimus, jossa Vainion tutkimusryhmä on kansainvälisesti tunnettu.

Eksosomit ovat pienen pieniä vesikkelejä, joita lähes kaikki elimistömme solut tuottavat ja jotka ovat osallisia esimerkiksi aivojen ja kehon välisessä vuorovaikutuksessa. ”Ne ovat kuin pieniä postipaketteja, joita solumme lähettävät eri puolille kehoa ja joiden avulla ne pystyvät kommunikoimaan toistensa kanssa ja vaikuttaman toisten solujen ja kudosten toimintaan”, Vainio havainnollistaa. Eksosomeista on povattu tulevaisuuden työkaluja paitsi sairauksien varhaiseen diagnostiikkaan, myös uusien lääkintätekniikoiden kehittämiseen, sillä niillä on kyky kuljettaa lääkeaineita elimistössä.

Hankkeissa hyödynnetään laajasti tieteen eri teknologioita kuten langatonta viestintää, kantasoluteknologiaa, geenieditointia ja painettua älykkyyttä. Yhteistyötä tehdään muun muassa VTT:n kanssa. ”Tutkimuksillamme tulee olemaan heijastusvaikutuksia tieteen filosofiaan ja käsityksiimme suhteestamme luontoon ja sen tapahtumiin ja jopa evoluutioon”, Vainio visioi.

EU FET Open -rahoitus on erittäin kilpailtua. Komission myöntämä rahoitus MindGAP ja GLADIATOR hankkeille on yhteensä 13,6 miljoonaa euroa, josta Vainion tutkimusryhmän osuus on yli 1,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Prof. Seppo Vainio
Puh: +358 40 747 0939
etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 1.3.2019