Hae mukaan Japanissa järjestettävään arktiseen kesäkouluun

Monitieteellinen arktinen kesäkoulu (Summer School on Arctic Studies) järjestetään Sapporossa, Japanissa 26.7.–8.8.2019. Hakuaika päättyy 28.2.2019.

Finnish-Japanese Arctic Studies -ohjelmassa ovat mukana Lapin, Oulun ja Helsingin yliopistot Suomesta ja Hokkaidon yliopisto Japanista. Hanketta johtaa Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta. Haemme opiskelijoilta mukaan monitieteelliseen arktiseen kesäkouluun (Summer School on Arctic Studies), joka järjestetään Sapporossa, Japanissa 26.7.–8.8.2019.

 

Hokkaidon yliopistolla järjestettävän kesäkoulun teemoina ovat mm.:

• Ilmastonmuutos ja arktinen alue

• Jäätiköt ja merijää

• Arktinen historia

• Maa- ja meriekosysteemit

• Arktiseen alueeseen sovellettava kansainvälinen ja ympäristölainsäädäntö

• Ihmisoikeudet ja arktiset alkuperäiskansat

• Arktisen alueen instituutiot ja hallinto

• Geopolitiikka ja kansainväliset suhteet arktisella alueella

• Arktisen alueen talous ja liiketoiminta keskittyen kauppamerenkulkuun ja luonnonvarojen hyödyntämiseen.

 

Kesäkoulu koostuu mm. luennoista, lukutehtävistä ja ryhmätöistä, ja se vastaa 5 opintopisteen suoritusta. Jokainen osallistuja saa todistuksen, josta käy ilmi kurssin keskeinen sisältö, mutta päätökset korvaavuuksista Oulun yliopistolla on sovittava oman tutkinto-ohjelman edustajien kanssa erikseen. Kesäkoulun tavoitteena on edistää akateemista vuoropuhelua sekä kehittää verkostoja arktisiin aiheisiin perehtyneiden tutkijoiden, jatko-opiskelijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden välillä.

 

Kuka voi osallistua?

Oulun yliopiston opiskelijat tai jatko-opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus.

Opiskelijoita valitaan mukaan myös Helsingin ja Lapin yliopistoista.

 

Stipendit:

Kesäkouluun valitaan kaikkiaan noin 15 opiskelijaa. Valituksi tulleille opiskelijoille maksetaan:

1. Matkakulut Suomen ja Japanin välillä

2. 400 euroa kattamaan majoitus- ja elinkustannukset Japanissa

Opiskelijat ovat vastuussa omasta majoituksestaan. Ohjeita ja mahdollisia majoitusvaihtoehtoja annetaan kuitenkin sen jälkeen, kun valintaprosessi on valmis.

 

Mitä hakemukseen tarvitaan?

1.Vapaamuotoinen hakemus, joka lähetetään alla mainituille yhteyshenkilöille.

2. Yhden sivun mittainen motivaatiokirje.

3. Todistus ilmoittautumisesta/opinto-oikeudesta Oulun yliopistoon.

 

Oulun yliopiston opiskelijat voivat lähettää hakemuksensa dosentti Ritva Kyllille osoitteeseen ritva.kylli(at)oulu.fi viimeistään 28.2.2019.

Viimeksi päivitetty: 18.12.2018