Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Master of Science Tachaporn Sanguanpuak

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Centre for Wireless Communications, Tietoliikennetekniikka

Oppiaine

Wireless Communications, Tietoliikennetekniikka

Väitöstilaisuus

15.1.2019 12:30

Väitöstilaisuuden paikka

L10

Aihe

Radioresurssien jako reunavälimuistin avulla moni-operaattorille suurissa solukkoverkoissa.

Vastaväittäjä

Professori Babak Khalaj , Sharif University of Technology

Kustos

Professori Nandana Rajatheva, Oulun yliopisto

6G langaton viestintä

Tämän väitöskirjan tavoitteena on tuottaa uusia paradigmoja radioresurssien jakoon, mukaan lukien virtualisoidut välimuisti-kykenevät suuret matkapuhelinverkot matkapuhelinoperaattoreille. Näiden kaltaisissa verkoissa operaattorit vuokraavat radioresursseja infrastruktuuritoimittajalta (InP, infrastructure provider) asiakkaiden tarpeisiin. Toimin-takulujen karsiminen ja samanaikainen olemassa olevien verkkoresurssien hyötykäytön huomattava kasvattaminen johtaa paradigmaan, jossa operaattorit jakavat infrastruktuurinsa keskenään. Tämän vuoksi työssä tutkitaan teoreettisia stokastiseen geometriaan perustuvia malleja spektrin ja infrastruktuurin jakamiseksi suurissa soluverkoissa.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 30.1.2019