Oulun yliopiston historia II (1993–2018)

Oulun yliopiston historian ensimmäiset vuosikymmenet koottiin kansien väliin 1990-luvulla. Vuonna 1998 julkaistun historiateoksen kirjoittajina toimivat Matti Salo ja Matti Lackman. Tutkimuksessa käsiteltiin kattavasti yliopiston tausta, perustamisvaiheet ja kehitys 35 ensimmäisen toimintavuoden aikana (1958–1993).

Nyt 2010-luvun kääntyessä lopuilleen on tullut aika jatkaa yliopiston historian kirjoittamista 2000-luvulle ja piirtää kokonaiskuvaa yliopistosta vuosituhannen vaihteessa. Uudella historiateoksella yliopisto juhlistaa 60-vuotista taivaltaan Pohjois-Suomen sivistyksen veturina. Oulun yliopiston voimakas kasvu ja koko yliopistokentän ja sen toimintaympäristön muutos 1990-luvulla ja 2000-luvulla ovat luoneet tarpeen tarkastella, miten Oulussa on sopeuduttu muutoksiin ja omalta osaltaan viety kehitystä eteenpäin. Opetuksen ja tutkimuksen jatkuvasti kiristyvässä kotimaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa Oulu ja oululaiset ovat pärjänneet kaikkinensa hyvin. Mihin oululainen osaaminen perustuu?

Yliopiston historian nyt valmistuva toinen osa ja siihen liittyvä tutkimus käsittää vuodet 1993–2018.  Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymyksiin, millaisia kehityslinjoja Oulun yliopiston historiaan liittyi vuosina 1993–2018, millainen oli Oulun yliopiston yleiskehitys tutkimusaikana ja mitkä tekijät vaikuttivat toteutuneisiin kehityskulkuihin.

Yliopiston kehitystä tarkastellaan tutkimuksessa kolmesta keskeisestä näkökulmasta: organisaatio, tutkimus ja opetus, tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä kansainvälistyminen. Tutkimus jakautuu kolmeen päälukuun, joista kukin edustaa yhtä omaleimaista ajanjaksoa Oulun yliopiston historiassa vuosina 1993–2018:

Lamasta ICT-huumaan (1993–2000)

Suomen kakkosyliopisto ja kasvun rajat (2000–2009)

Suurten muutosten keskellä (2010–2018)

Oulun yliopiston historiahankkeen vastuullisena tutkijana toimii FT Matti Mäntylä (Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto). Hanke käynnistyi vuonna 2017 ja historiateos julkaistaan syksyllä 2019, jolloin tulee kuluneeksi 60 vuotta yliopiston ensimmäisen lukuvuoden avajaisista ja yliopiston toiminnan käynnistymisestä.

 

Viimeksi päivitetty: 15.1.2019