Ennätysluja ekobetoni kehitetty Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa on kehitetty maailman lujin sementtiä sisältämätön ekokuivabetoni, ns. geopolymeeribetoni, joka valmistetaan kuivista raaka-aineista ja vedestä. Geopolymeeribetoniin liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat jopa 80 prosenttia pienemmät kuin tavallisen betonin.

Kehitetyn ekobetonin puristuslujuus on ennätykselliset 107 megapascalia (MPa) 28 vuorokauden lujittumisen jälkeen, kun tavallisen korkealujuusbetonin määritellään kestävän vähintään 55 MPa.

Ennätyskuivabetonin raaka-aineet ovat masuunikuona, joka on raudan valmistuksessa syntyvä sivutuote, sekä kiinteä natriumsilikaatti (nk. vesilasi). Itse valmistusprosessi on yksinkertainen ja onnistuu huoneenlämpötilassa. Uuden kuivabetonin käyttökohteita voivat olla erityisen korkeaa lujuutta vaativat sovellukset, mutta sen soveltuvuutta on kokeiltu myös lattiamateriaaliksi, seinälaatoiksi ja erilaisiin sisustusesineisiin.

Tutkimus tehtiin osana GEOBIZ-hanketta, jonka projektipäällikkönä ja vastuullisena tutkijana toimii tutkijatohtori Tero Luukkonen. Hankkeen tavoitteena on kaupallistaa metalliteollisuuden sivuvirtoihin pohjautuva ekosementti. Hanketta rahoittaa Business Finland, ja siinä on mukana Oulun yliopiston lisäksi kuusi suomalaisyritystä.

Oulun yliopistoon aiheen ympärille on kasvanut pohjoismaiden suurin osaamiskeskittymä. Tällä hetkellä sen parissa professori Mirja Illikaisen johtamassa Kuitu- ja Partikkelitekniikan tutkimusryhmässä työskentelee 19 tutkijaa.

Löydös julkaistiin arvostetussa tieteellisessä Journal of Cleaner Production -lehdessä.

Pääkuvan kuvaaja: Joel Karppanen

Viimeksi päivitetty: 30.1.2019