Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Diplomi-Insinööri Mikko Hintikka

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Elektroniikka

Oppiaine

Elektroniikka

Väitöstilaisuus

8.2.2019 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

IT115

Aihe

Integroidut CMOS-vastaanotintekniikat alle ns pulssia hyödyntävässä valopulssin kulkuaikamittaukseen perustuvassa laseretäisyysmittauksessa

Vastaväittäjä

Professori Kari Halonen, Aalto yliopisto

Kustos

Professori Juha Kostamovaara, Oulun yliopisto

Integroidut piiritekniikat alle nanosekuntiluokan pulssia hyödyntävään laseretäisyysmittariin

Etäisyysmittaus uusille sovellusalueille

Väitöstyössä kehitettiin laseretäisyysmittauksen elektroniikkaa ja mittaus saatiin niin tarkaksi, että sillä kyetään havainnoimaan jopa kohteen tärinää. Valon kulkuaikaan perustuva laseretäisyysmittaus on erittäin nopea tapa mitata kaukaisen kohteen etäisyyttä, mutta johtuen juuri valon suuresta nopeudesta myös haasteellinen saada tarkaksi. Työssä kehitettiin elektroniikkaa etäisyysmittariin, joka hyödyntää aikaisempia sovelluksia lyhytkestoisempia laserpulsseja. Tutkimuksessa toteutetuilla tekniikoilla saatiin jopa viisinkertainen tarkkuusparannus aiemmin kehitettyihin nopeisiin etäisyysmittareihin verrattuna. Kohdesovelluksena väitöstyössä käytettiin mitattavan kohteen tärinän mittausta. Kohteen etäisyys saatiin mitattua tarkasti ja myös kohteen pieni millimetriluokan tärinä kyettiin havainnoimaan etäisyys-mittaustuloksista. Tätä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi maanjäristysalueilla rakennusten seinien tärinän havainnointiin tai suurien teollisuusmoottoreiden tärinän seurantaan. Lisäksi autoteollisuudessa jo käytössä olevat kohteen havainnointisovellukset, robotiikan ympäristön tunnistus ja dronet hyötyvät etäisyysmittauksen nopeutumisesta.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 10.1.2020