University of Oulu, 2016

Suunnittelu ja rakentaminen monimutkaistunut

Rakennetun ympäristön suunnittelu ja toteutus on lukemattomien vaiheiden ja toimijoiden summa. Siksi lopputuloksesta ei useinkaan vallitse yhtenäistä näkemystä - missään vaiheessa. Oulun yliopiston vuoden ensimmäisessä Tekniikan torstai -seminaarisarjassa avattiin näkökulmia rakentamisen suunnittelun nykytilaan ja hahmotettiin ratkaisuja kokonaisuuden hallintaan.

Oulun kaupunkikeskusta on esimerkki yhdyskuntarakenteesta, jonka kehittämisessä ollaan hieman sormi suussa. Tilannetta kommentoitiin Tekniikan torstain yrityskommentissa; tällä hetkellä kukaan ei oikein tiedä mitä pitäisi tehdä. Kaupunkikeskustan kehittämisestä ei esimerkiksi ole koskaan järjestetty ideakilpailua, jolla olisi voitu löytää uusia mahdollisuuksia.

Arkkitehtuurin professori Janne Pihlajaniemen mielestä parhaimmillaan rakennusten suunnittelu rikastaa ympäristöään ja luo uusia mahdollisuuksia ja toiminnallisuuksia kuten esimerkiksi Helsingin keskustakirjasto Oodi. Luovuutta ei pidä unohtaa, erilaiset mahdollisuudet pitäisi pystyä näkemään etukäteen, vaikka rakennusten toiminnalliset, taloudelliset ja taiteelliset ominaisuudet ohjaavatkin perinteisesti arkkitehdin työtä.

Yhdyskuntasuunnittelun professori Tarja Outila totesi yhdyskuntasuunnitteluun tulleen mukaan uusia intressiryhmiä, mikä on lisännyt interaktiivisuuden tarvetta. Suunnitteluun on tullut lisäksi uusia suunnittelutyökaluja. Nykytrendinä on tavoite löytää muista yhdyskuntarakenteista erottuvia ratkaisuja, ekologisuutta unohtamatta. Uutta on myös se, että suunnittelutyössä kaiken tulee edetä yhtä aikaa. Siksi projektijohtamisen onnistumisesta on tullut entistä tärkeämpää.

Rakentamisen suunnittelussa korostuu myös rakennettavuus ja erilaisten vaatimusten tiukentuminen. Yliopistotutkija Antti Niemen mukaan rakennesuunnittelun digitalisaatio tarjoaa tähän uusia työkaluja. Tutkimuksella voidaan tehdä entistä monipuolisempia rakennesimulaatioita ja lujuuslaskelmia.

Intressit sovitettavissa

Tuotantotalouden professori Harri Haapasalo uskoi suunnittelun ja rakentamisen eri toimijoiden intressien olevan sovitettavissa yhteen yhteistoiminnallisuuden prosessin kautta.

Isoissa projekteissa kukaan ei tunne kovin hyvin muiden toimijoiden tavoitteita tai arvoja. Yhdistämällä ihmisten ja asioiden johtaminen, tuotetiedon ja informaation hallinta sekä arvoa rahalle ajattelu, voidaan eri intressit saada kohtaamaan toisensa. Haapasalon mukaan yhteistoiminallisuuden malli tuo tehokkuutta suunnittelu- ja rakennusprojekteihin ja optimoi kokonaisuuden arvon kohteen käyttäjille ja yhteiskunnalle.

Tekniikan alan uusimpia tutkimustuloksia ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia esittelevät Tekniikan torstait jatkuvat 7.2.2019 klo 8.30-10.00 Tellus Areenalla. Erikoisteemana on Oulun yliopiston teknillisten alojen opiskelijarekrytointi, koulutus ja urakehitys.

Tekniikan torstai -seminaarisarjassa bisnes kohtaa tutkimuksen

 

Viimeksi päivitetty: 20.2.2019