Eija Alaraasakka

Eija Alaraasakka

KM

Tohtorikoulutettava

Biografia

Monografiaväitöstutkimuksessani tutkin sitä, miten oppilaat kokevat turvattomuuden alakoulussa ja miten turvattomuutta vertaissuhteissa tuotetaan. Erityinen huomio on väkivallan/kiusaamisen ja turvattomuuden yhteyksissä sekä oppilaiden turvattomuuden muutoksissa kouluvuosien aikana ja kasvatuksellisten interventioiden myötä. Tutkimuksessa käytän grounded theory -menetelmää (Corbin & Strauss 2008). Turvattomuutta tarkastelen relationaalisena ilmiönä.

Tutkimusryhmät

  • Sukupuolentutkimuksen tutkimusryhmä