Riitta Keiski johtamaan Tutkimuseettistä neuvottelukuntaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kaudelle 1.2.2019 - 31.1.2022 ja nimittänyt sen uudeksi puheenjohtajaksi professori, dekaani Riitta Keiskin Oulun yliopistosta.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) alkavalla toimikaudella tullaan keskittymään tiedevilpin ennaltaehkäisyyn. Työnsä pohjaksi TENK tuottaa keväällä 2019 ensimmäisen kansallisen selvityksen tiedevilpin laajuudesta. Tutkimusetiikan barometrikysely lähetettiin kaikkiin Suomen yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin.

Tutkimusetiikan koulutus on kärjessä myös TENKin uuden puheenjohtajan asialistalla.

"Tutkimusetiikka, mukaan lukien ammattietiikka, tulee saada kuntoon eri tutkijankoulutusvaiheissa", puheenjohtaja Riitta Keiski linjaa.

Keiski näkee tärkeänä tutkimusrehtiyteen liittyvän tiedon jakamisen laajemmin eri vastuutahoille. Kaikilla tutkimusympäristöissä toimivilla on omat vastuunsa ja velvollisuutensa hyvien käytänteiden edistämisessä.

"Jokaisella tutkijalla on oltava mahdollisuus tehdä tutkijantyötään turvallisella ja luottavaisella mielellä ja avoimissa tutkimusyhteisöissä, ilman pelkoa ympärillään mahdollisesti esiintyvästä tutkimusvilpistä", Keiski painottaa.

TENK on laatinut useita ohjeita ja ohjeistuksia, joihin suomalainen tiedeyhteisö on laajalti sitoutunut. Myös kansainvälistyvän tutkijakunnan tarpeet nähdään TENKissä entistä tärkeämpinä.

"On tärkeä katsoa edelleen, millaisia ohjeita tutkijat kaipaavat, kuunnella heidän ääntään ja ottaa huomioon, mitkä näkökulmat on kansainvälisillä foorumeilla koettu tärkeiksi tutkimusvilppiä vastaan taistellessa", sanoo Keiski.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Viimeksi päivitetty: 18.2.2019