University of Oulu, 2016

Lupaavia ratkaisuja kaivosteollisuuteen ja robottiautoihin

Business Finland on myöntänyt rahoitusta Oulun yliopiston kahdelle kaupallisesti lupaavalle tutkimusprojektille. Geomet Rolls Breakage Test -projektissa (GRBT) kehitetään luotettavaa ja edullista kiviaineksen murtumisen karakterisointitestiä geometallurgiseen kartoitukseen. LIDAR for Self-Driving Cars –projektissa yritetään ratkaista, miten robottiautot näkisivät kauas suurella tarkkuudella.

Business Finlandin TUTLI -rahoituksen tarkoituksena on edistää tutkimukseen perustuvan uuden liiketoiminnan syntymistä Suomeen.

Kaivosteollisuus tarvitsee edullisen ja luotettavan kiviaineksen murtumisen karakterisointitestin, jolla voi testata suuria määriä näytteitä geometallurgista mallinnusta varten. Mitä enemmän kivinäytteitä testataan, sitä parempi käsitys saadaan malmioiden vaihtelevuudesta ja sitä pienemmät ovat kaivoksen suunnittelu- ja tuotantoriskit. Nykyisin markkinoilla olevat kallioperän murtumistestit ovat kalliita ja työläitä ja ne vaativat kooltaan suuria kivinäytteitä.

GRBT:ssä käytetään mittalaitteilla varustettua murskainta mittaamaan kiven hiukkasiin murskausprosessin aikana kohdistuvaa voimaa ja energiaa. Uusi testausmenetelmä voi olla jopa 50 kertaa nopeampi ja se käyttää pienempiä näytteitä kuin mikään muu markkinoilla oleva testi.

Julkinen rahoitus robottiautojen tekniikoita kehittäville startup-yrityksille on jo yli 2 miljardia dollaria. Silti ongelmana on edelleen se, miten autot pystyvät luotettavasti tunnistamaan yli 200 metrin päässä olevia liikkuvia tai paikallaan olevia kohteita.

Ratkaisu voi löytyä LIDAR (Light Detection and Ranging) -tekniikasta. Se on menetelmä, joka mittaa etäisyyttä kohteeseen valaisemalla kohteen pulssitetulla laservalolla ja mittaamalla heijastuvat pulssit anturilla. Yhdistämällä ainutlaatuinen optiikan osaaminen ja tekoäly, on mahdollista kehittää LIDAR-tekniikkaan perustuva skanneriprototyyppi robottiautoihin.

Vuodesta 2012 alkaen Oulun yliopisto on saanut TUTLI-rahoitusta 36 eri projektiin. Niistä on tähän mennessä syntynyt kymmenen uutta startup-yritystä.

 

Viimeksi päivitetty: 1.3.2019