Markkinoi tapahtumiasi Linnanmaan käytävillä

Tiedätkö minne voi ripustaa julisteita? Mitä palveluita virastomestarit tarjoavat tapahtumien järjestämisessä? Yleisen turvallisuuden ja siisteyden takaamiseksi Oulun yliopiston tilapalvelut muistuttaa seuraavista käytännön järjestelyistä.

Jos haluat tehdä tapahtumastasi painettuja julisteita, muistathan, että painettuja mainosmateriaaleja saa kiinnittää vain niille varatuille julisteseinille ja ilmoitustauluille.

Yliopiston tiloissa järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä järjestäjät joutuvat toisinaan kiinnittämään seinille kulkuopasteita tilaisuuksiin liittyen. Virastomestareilta löytyy pieniä siirrettäviä ständejä, joita voi käyttää tällaiseen opastukseen.

Kulkuopasteiden tulee olla siistejä ja ne on ehdottomasti kerättävä pois tilaisuuden päätyttyä. Kulkuopasteiden kerääminen pois on järjestävän tahon vastuulla. Opasteet tulee kiinnittää siten, että ne saa otettua pois turvallisesti vahingoittamatta seinien maalipintaa. Teippien repiminen pois aiheuttaa maalipintaan vaurioita, joiden korjaamisesta tulee kustannuksia.

Kampuksella voi pitää yliopistoyhteisön tapahtumiin liittyviä esittelyitä ja lipunmyyntipöytiä. Kaikki esittely- ja myyntipöydät varataan aina etukäteen virastomestareilta. Esittelijöitä voi kerrallaan olla viisi, vihreillä naulakoilla kolme ja TH101-salin edustalla kaksi. Esittely- ja myyntipöytien varaaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä keskusaulan virastomestaripisteeseen sähköpostilla tai asioimalla luukulla.

Yliopiston ulkopuoliset myyjät sekä uskonnollisia ja poliittisia tilaisuuksia järjestävät opastetaan varaamaan erikseen maksullinen tila, jossa esittely tapahtuu. Tilaisuudet eivät saa häiritä yliopiston muuta toimintaa.

Huomoithan, että yliopiston käytävillä ei ole sallittua säilyttää omia roll-upeja. Roll-upit vievät tilaa käytävillä ja saattavat olla kulkureitillä aiheuttaen vaaratilanteita sekä hankaluuksia tapahtuminen järjestämisessä. Virastomestarit keräävät ylimääräiset tavarat käytäviltä helmikuun loppuun mennessä.

 

Esittely- ja myyntipöytien varaus sekä muut kyselyt:

aulapalvelut@oulu.fi
p. 0294 483007

Viimeksi päivitetty: 21.2.2019