Oamk-yhteistyön suunnat muotoutuvat työryhmissä

Kymmenkunta työryhmää pohtii kahden korkeakoulun palvelurakennetta ja on jättänyt väliraporttinsa 15.2. Opetuksen ja oppimisen palvelut -ryhmä kertoo omasta työskentelystään.

Oulun yliopisto osti Oulun ammattikorkeakoulun osake-enemmistön viime kesäkuussa, ja tavoitteena on pohtia yhteistyön hyötyjä etenkin palvelujen tuottamisessa. Vuodenvaihteessa perustetut työryhmät ovat jättäneet väliraporttinsa 15. helmikuuta, ja loppuraporttien takaraja on toukokuun lopussa.

Yksi työryhmistä on ”opetuksen ja oppimisen palvelut”, jonka väliraportti sisältää ajatuksia yhteisesti ja erikseen tuotettavista palveluista ja toiminnoista. Ryhmä ei tee päätöksiä, vaan tuottaa ehdotuksia OY-Oamk-yhteistyöhankkeen ohjausryhmälle.

”Meillä on ollut työryhmässä tosi hyvä tunnelma”, kertoo koulutuspalvelujen johtaja Vesa-Matti Sarenius. ”Yhteisesti tuotettaviksi palveluiksi olemme ehdottaneet esimerkiksi ura- ja digiohjausta, opintopsykologitoimintaa ja korkeakoululiikuntaa. Myös digipedagogisessa tuessa on yhtäläisyyksiä, sillä molemmat talot käyttävät Examia ja Moodlea ja tarvitsevat verkkopedagogiikan tukea.”

Yhteistyötä on monilla osa-alueilla jo tehtykin, samoin sen syventämistä on suunniteltu vuosien varrella useasti.

Oamkin opinto- ja kansainvälisten asioiden johtaja Allan Perttunen vahvistaa työskentelyn hyvän hengen. Sarenius ja Perttunen ovat vuorotelleet puheenjohtajina, ja kokouksia on pidetty vuorotellen molempien osapuolten tiloissa.

”Työskentelyn tueksi olemme perustaneet pieniä, nopeita alatyöryhmiä, joissa pohditaan esimerkiksi hakijapalveluita ja lukujärjestystyötä. Yhteinen tuottaminenkaan ei tarkoita, että kaikkea laitettaisiin yhteen, vaan pohdinnassa on, mitä osia ja millä tavalla”, Perttunen sanoo.

Erikseen tuotettaviksi palveluiksi ryhmä jättäisi koulutuksen lähipalvelut, joita Oamkissa kutsutaan nimellä opiskelijapalvelut. Taustalla ovat varsin erilaiset palvelun tuottamisen tavat ja resurssit. Opintotietojärjestelmät ja opiskeluoikeuden ylläpito ovat väliraportin ehdotuksen perusteella jäämässä erilleen. Myöskin tutkijakoulu UniOGSille tarjottavat palvelut ovat yliopiston oma juttu.

Työryhmässä yliopiston opiskelijoita edustaa OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija Valtteri Törmänen.

”Olemme löytäneet ryhmässä paljon yhteistä mutta huomioineet myös korkeakoulujen erot ja kehittämiskohteet. Opiskelijoiden tavoitteena on paremmat opiskelun palvelut, ja toivottavasti yhteistyö vahvistaa palvelujamme niillä alueilla, missä parannettavaa on”, Törmänen toteaa.

”Työskentelyn aikataulu olisi voinut olla hieman armollisempi. Uskon, että hyvin suunnittelemalla ja yhteisöä kuunnellen yhteiskampus ja korkeakoulujen tiiviimpi yhteistyö on hyväksi koko Oululle.”

Allan Perttusen mukaan yleinen tunnelma Oamkissa on myönteinen ja suurin osa odottaa yhteistyön syvenemistä mielenkiinnolla ja innolla.

”Myös muutto Linnanmaalle on hieno asia, samoin kuin yhteistyö Kontinkankaalla. Jonkin verran keskusteluun nousee käytännön huolia vaikkapa parkkipaikoista ja kulkuyhteyksistä.”

Yhteisen palvelurakenteen pohdintaan osallistuu kahdeksan työryhmää, minkä lisäksi tietosuoja-asetus GDPR:llä ja hankinnoilla on omat työparinsa. 

Viimeksi päivitetty: 21.2.2019