Toinen reitti yliopistoon (TRY)

Projektin kuvaus

Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin.

TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopisto-opinnoissa.

 

TRY:n tavoitteena on luoda kolme vaihtoehtoista reittiä yliopistoon:

1. Näyttöreitti
Opiskelija osoittaa valmiutensa yliopisto-opintoihin jo toisen asteen opintojen aikana.

2. Vaihtoehtoinen reitti
Ylioppilastutkinnon suorittaneen opiskelijan ei tarvitse korottaa arvosanojaan, vaan hän voi tehdä yliopisto-opintoja avoimissa yliopistoissa ja niiden yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu.

3. Elinikäisen oppimisen reitti
Uramuutosta suunnittelevat tai osaamistaan kehittävät työelämässä olevat aikuiset löytävät helposti heille soveltuvia opintopolkuja tutkinto-opintoihin.

Lisäksi hankkeessa kehitetään reitteihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä opintopalveluita.

 

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa kehitettävät reitit julkaistaan avoimen yliopiston nettisivuilla.

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

TRY-hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto.

Osatoteuttajina ovat

  • Oulun yliopisto
  • Aalto-yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Lapin yliopisto
  • Taideyliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Vaasan yliopisto
  • Åbo Akademi