KOPE - Korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä

Projektin kuvaus

KOPE-hankkeen tavoitteena:

  • Lisätä korkeakoulupedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välille
  • Parantaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua sekä opetuksen opiskelijalähtöisyyttä
  • Uudistaa toimintatapoja ja oppimisympäristöjä

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

Hankkeen koordinaattorina toimii Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Osatoteuttajat

  • Oulun yliopisto
  • Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Hämeen ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu