Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus (LITO)

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteenna on yliopistojen välisen yhteistyön edistämiseen, digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen sekä joustavan ja ympärivuotisen opiskelun edistämiseen. Opintokokonaisuus vastaa laaja-alaisestikorkeakouluopiskelijoiden tarpeeseen täydentää   osaamistaan liiketoimintaosaamisen opinnoilla, jotka tarjoavat kokonaiskuvan yritystoiminnasta, tukevat yrittäjyyttä jakehittävät työelämävalmiuksia.

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

Hankkeen koordinoi Turun yliopisto

Osatoteuttajana ovat:

  • Oulun yliopisto
  • Aalto-yliopisto
  • Hanken Svenska handelshögskolan
  • Jyväskylän yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Vaasan yliopisto
  • Åbo Akademi