UNIPS - University Pedagogical Support

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteet: 

  • Luoda valtakunnallisesti laadukkaita englanninkielisiä yliopistopedagogiikan koulutussisältöjä joustavaan yhteiskäyttöön
  • Vastata kasvaneeseen koulutuskysyntään ja -tarpeeseen itseopiskelumateriaaleja kehittämällä
  • Lopputuloksena yhteinen digitaalinen yliopistopedagoginen oppimisratkaisu

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Turun yliopisto.