OHO! Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa

Projektin kuvaus

OHO! edistää opiskelijan

 • opiskelukykyä kehittämällä opiskelijalähtöisiä pedagogisia malleja tukemaan opintojen edistymistä
 • hyvinvointia luomalla kaikille korkeakouluille soveltuvia toimintatapoja ja -malleja opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen.
 • osallisuutta kehittämällä opettajien ohjausosaamista sekä saavutettavuutta ja osallisuutta tukevaa pedagogista osaamista.

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto.

Hankkeen osatoteuttajaa ovat

 • Oulun yliopisto
 • Aalto yliopisto
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen teknillinen yliopisto*
 • Turun yliopisto

*yhdistyi Tampereen yliopistoksi 1.1.2019.