Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa

Projektin kuvaus

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa –hanke tuo entistä vahvemmin työelämänäkökulmaa koulutukseen.

Hankkeen tavoitteet

 • Opettajien työelämäpedagoginen osaaminen
 • TYÖPEDA muuttaa toimintakulttuuria, luo uusia toimintamalleja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen, opetussuunnitelmien uudistamiseen, työelämäpedagogiseen ohjaukseen sekä TKI-toiminnan ja koulutuksen linkittämisee
 • Taustalla vahva tutkimustieto korkeakoulusta valmistuneiden työelämätaidoista ja työllistymisestä.
 • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö

 

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto.

Hankkeen osatoteuttajina ovat

 • Oulun yliopisto
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Arcada
 • Haaga-Helia
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Lapin yliopisto
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Åbo Akademi