Digital Education for All (DEFA)

Projektin kuvaus

DEFA-hankeessa (Digital Education For All) tavoitteena on avata tietojenkäsittelytieteen ensimmäisen vuoden opinnot kaikille avoimiksi. Lukuvuosi 2018-2019 on hankkeen pilottivuosi; koko laajuudessaan hanke on toiminnassa syksystä 2019 vuoden 2020 loppuun. DEFA-opiskelijaksi voi ryhtyä kuka tahansa ilman erillistä ilmoittautumista tai sitoutumista. Opintoja voi suorittaa yksittäisinä kursseina, joista voi halutessaan koota itselleen mielekkään kokonaisuuden, tai riittävällä lukuvuosisuorituksella voi hakea jopa varsinaista opinto-oikeutta johonkin osallistuvista yliopistoista.

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto.

Hankkeessa mukana:

  • Oulun yliopisto
  • Aalto-yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Turun yliopisto