DigiCampus

Projektin kuvaus

DigiCampus -hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi, tuotetaan pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli ja oppimisympäristön laatumittari, sekä kehitetään kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa. Alahankkeissa toteutetaan oppimisen ekosysteemi biotaloudessa, ympärivuotista kemian kurssitarjontaa, sekä joustavaa opetusta oikeustieteissä. Lisäksi opiskelun etenemisen joustavuutta edistetään kehittämällä Exam –tenttipalvelua. Esteettömyys ja saavutettavuus varmistetaan kaikkien hankkeen osioiden osalta.

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto.

Osatoteuttajina ovat:

 • Oulun yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Tampereen yliopisto
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Karelia ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshöggskolan Novia
   
 • CSC
 • Exam