MEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi

Projektin kuvaus

MEDigi-hankkeen tavoitteena on valtakunnallinen lääketieteen alojen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen oppimisalusta sekä sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen. Opetushenkilöille tarjotaan digipedagogista koulutusta ja luodaan digipedagoginen koulutusmalli opetushenkilöstön digitaitojen takaamiseksi. Hankkeessa lisätään myös lääkärin ja hammaslääkärin sähköisiin työvälineisiin (eHealth) liittyvää osaamista.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan lääketieteellisten tiedekuntien yhteistyönä Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa.