Kaiteran rahaston tunnustuspalkinto Polar Bear Pitching ry:lle

Kaiteran rahaston tunnustuspalkinto Polar Bear Pitching ry:lle

Professori Pentti Kaiteran rahaston tunnustuspalkinto on myönnetty Polar Bear Pitching ry:lle tunnustuksena merkittävästä toiminnasta Pohjois-Suomen taloudellisen hyvinvoinnin ja kansainvälisen yhteistyön edellytysten edistämiseksi.

Palkinto luovutettiin 13.3.2019 Polar Bear Pitching -tapahtuman finaalin yhteydessä Oulussa Polar Bear Pitching ry:n  hallituksen puheenjohtajalle Mia Kemppaalalle ja ”J-Bear” alias Jason Browerille. Palkinnon luovuttavat Kaiteran rahaston hallituksen edustajat.

”Olen iloinen, että meillä on mahdollisuus kiittää ja osoittaa arvostusta yhteisölle, joka on varsin omannäköisen yrittäjyystapahtuman avulla kehittänyt alueen toimintaedellytyksiä ja lisännyt kansainvälistä yhteistyötä ja näkyvyyttä”, perustelee Aija Kaitera rahaston hallituksen päätöstä.

Professori Pentti Kaiteran rahasto on toiminut Oulun yliopiston yhteydessä vuodesta 1988 alkaen. Rahaston tarkoituksena on Pohjois-Suomen henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen. Se jakaa tunnustuspalkintoja Oulun yliopistossa tehdystä ansiokkaasta tutkimustyöstä tai muusta yliopiston tarkoitusta palvelevasta tai Pohjois-Suomen hyväksi tehdystä merkittävästä työstä. Rahasto on muistomerkki Oulun yliopiston ensimmäiselle rehtorille Pentti Kaiteralle, jonka panos yliopiston syntymisessä ja toiminnan käynnistämisessä oli ratkaiseva.

Palkinto, suuruudeltaan 20 000 euroa, jaetaan nyt 16. kerran. Aiemmat palkinnonsaajat: https://www.oulu.fi/yliopisto/professori-pentti-kaiteran-rahasto.

Polar Bear Pitching kääntää katseet pohjoiseen

Polar Bear Pitching on omaleimainen vuosittainen yrittäjyystapahtuma, jossa myyntipuheet pidetään avannossa. Vuonna 2019 tapahtuma kääntää maailman katseet Ouluun jo kuudennen kerran ja toimii markkinoinnillisena keihäänkärkenä, jonka avulla suomalaista osaamista ja kansainvälistä start up -yrittäjyyttä esitellään kansainvälisille kohderyhmille. Tapahtuman idea viestii arktisuudesta, innovatiivisuudesta, rohkeudesta ja sisusta.

Polar Bear Pitchingissä ei ole kuitenkaan kyse vain yksittäisestä tapahtumasta, vaan se on työkalu verkostojen rakentamiseen, yrittäjyyden edistämiseen sekä tuotteiden ja osaamisen markkinointiin. Se on oululaisen yhteisöllisyyden voimannäyte, joka juontaa juurensa Oulun haasteellisiin irtisanomisten vuosiin ja korkeakoulujen yrittäjyyskeskus Business Kitcheniin.

Polar Bear Pitchingin idea ja konsepti on kehitetty Oulun korkeakoulujen ympärille syntyneessä yhteisössä ja toteutettu Oulun innovaatioallianssin, alueen yritysten ja yrittäjähenkisten vapaaehtoisten työllä ja tuella. Polar Bear Pitchingin järjestelyissä auttaa vuosittain suuri määrä opiskelijoita, joista useat ovat Oulun korkeakoulujen kansainvälisiä opiskelijoita. Heille tapahtuma tarjoaa arvokkaita työelämäkokemuksia ja kontakteja.

Viime vuosina tapahtuma on levinnyt maailmalle myös osakilpailuiden ja liikuteltavan sisätiloissa käytettävän avannon myötä. Lukuisat yhteydenotot maailmalta vahvistavat käsitystä Polar Bear Pitchingin potentiaalista laajemminkin hyödynnettynä. Liikuteltava ja sisätiloissa toimiva ”avanto” toimii erinomaisena jäänmurtajana erilaisissa tilaisuuksissa ja mahdollistaa suomalaisen osaamisen esittelyn tavalla, joka jättää lähtemättömän vaikutuksen. Tapahtumaa ja konseptia on esitelty ja testattu muun muassa Kiinassa, Saksassa ja Norjassa.

Päätapahtuman avantopuheet videoidaan ja lähetetään suorana useisiin start up -keskittymiin ympäri maailman. Videotuotanto lisää suomalaisen osaamisen näkyvyyttä ja toimii viennin edistämisen työkaluna. Polar Bear Pitchingin avannossa on käynyt puhumassa niin ministereitä kuin suurlähettiläitä start up -yritysten ja suurten yritysten ohessa.

Tapahtumakonsepti jatkaa kehittymistään ja pyrkii kiinteäksi osaksi Suomen maakuvatyötä, viennin edistämistä ja kansainvälisten verkostojen rakentamista.

Polar Bear Pitching

Kuva: Rasmus Fannemel osallistui Polar Bear Pitchingiin vuonna 2018. Kuva: Henri Luoma Photography

Viimeksi päivitetty: 13.3.2019