Opiskelijavalintojen uudistaminen

Projektin kuvaus

Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishanke on yliopistojen yhteinen hanke, jossa OHA-forum toimii yhteistyökumppanina. Hankkeessa on useampi osahanke, joista kahdessa Oulun yliopisto on mukana.

  1. Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta (koordinointi: Oulun yliopisto)
  2. Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen opiskelijavalinnassa (koordinointi: Oulun yliopisto ja Helsingin yliopisto)

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta -osahanke päättyy vuoden 2019 loppuun. Osahankkeen tavoitteena on

  • Käynnistää lääketieteellisten alojen (eläinlääketiede, hammaslääketiede, lääketiede) yhteisvalinta
  • Vahvistaa alakohtaista yhteistyötä opiskelijavalinnoissa
  • Kehittää opiskelijavalintamenettelyä lääketieteellisillä aloilla
  • Hyödyntää tutkimustietoa lääketieteellisten alojen opiskelijavalinnan kehittämisessä

Ylioppilastutkinnon hyödyntäminen opiskelijavalinnassa -osahanke päättyy vuoden 2020 loppuun, koska se on saanut lisäaikaa. Osahankkeen tavoitteena on

  • Yhtenäistää ylioppilastutkinnosta annettavia pisteitä niin, että käytössä on valtakunnallisesti muutama erilainen pisteytystapa.
  • Lisätä todistusvalinnan käyttöä opiskelijavalinnassa, tavoitteena on tunnistaa todistusvalinnan mahdollisuudet, hyödyt ja haitat.
  • Tunnistaa valintakokeen hyödyt suhteessa haittoihin ja löydetään kohdat, joissa valintakoe on edelleen tarpeellinen.
  • Tuottaa tutkimusta ylioppilastutkinnon roolista opiskelijavalinnoissa.

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishanketta koordinoi Helsingin yliopisto.