Yrittäjyysosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) ja yrittäjyysosaamista kerryttävän työskentelyn opinnollistaminen.

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on koota, pilotoida, systematisoida ja mallintaa tapoja, joilla korkeakoulut voivat tunnistaa ja tunnustaa (AHOT) opiskelijoiden yrittäjyysosaamista sekä opinnollistaa opintojen aikaista työtä tai muuta sellaista työskentelyä, joka kerryttää yrittäjyysosaamista. Hankkeessa kartoitetaan korkeakoulujen ja eri koulutusasteiden parhaat käytännöt sekä kansallisesti että kansainvälisesti sekä tuotetaan niiden pohjalta suosituksia. Hankkeen lähtökohtana on, että yrittäjyysosaaminen voi kertyä eri keinoin, ja sen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opinnostamiseen liittyvien kysymysten pitää pystyä riittävän joustavasti huomioimaan tämä. Parhaiden suositusten pohjalta kaikki osallistuvat korkeakoulut pilotoivat uusia toimintatapoja omilla koulutusaloillaan. Hankkeen myötä rakennetaan kansallinen yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä yrittäjyystaitoja kerryttävän työskentelyn opinnollistamiseen ohjaava digitaalinen työkalu. Hanke toteutetaan yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tiiviinä yhteistyönä. Hanke toteutetaan osana Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -kärkihanketta, joka perustuu opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen kehittämiseen, tunnistamiseen ja nopeampaan työelämään siirtymiseen kytkeytyviin tarpeisiin.

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Turun yliopisto

Hankkeessa mukana:

  • Oulun yliopisto
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  • Aalto yliopisto
  • Åbo Akademi
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Saimaan ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu