Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena

Projektin kuvaus

Oppijan oikeus – opettajan taito –hankkeessa tuotetaan tutkimusperustaisesti tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisen tuen, monialaisen ohjauksen ja uraohjauksen riittävyyteen toisella asteella. Kehittämisen kohteena ovat mm. opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ja yhteinen opintotarjonta. Uudistuva lukiolaki ja ammatillisen koulutuksen reformi luovat uudenlaisia muutostarpeita opettajien työhön ja oppilaitosten arkeen. Oulun yliopiston osuus hankkeessa keskittyy opetussuunnitelmien pedagogiseen kehittämiseen.

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina toimii Hämeen ammattikorkeakoulu.

Muina toteuttajina ovat

  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Helsingin yliopisto
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu
  • Oulun yliopisto
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Tampereen yliopisto
  • Åbo Akademi