Yhdessä opettajan työn tunteiden jäljillä

Yhdessä opettajan työn tunteiden jäljillä -seminaari

Tiistai, toukokuu 7, 2019

Opettajat työskentelevät ympäristöissä, joissa liikkuvat monenlaiset, usein ristiriitaisetkin tunteet eikä niitä aina ole helppoa ilmaista. Tunteilla on kuitenkin suuri merkitys opettajien hyvinvoinnille. Haluaisitko purkaa toisten kanssa opettajan työhön liittyviä monenlaisia tunteita? Oletko kiinnostunut oppimaan uutta työhön liittyvien tunteiden ulottuvuudesta?

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan hankkeessa on tutkittu opettajan työn tunneulottuvuutta. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Kutsumme Sinut jakamaan kokemuksia ja pohtimaan tunteita ja niiden merkitystä opettajan työssä seminaariin Oulun yliopiston Saalastinsaliin 7.5. klo 12.15-16.00.

Seminaarissa Tarinateatteri FoxTrott tekee näkyväksi tutkijoiden kanssa hankkeen tutkimustuloksia. Seminaarin työpajoissa tunteiden äärelle pysähdytään tutkijoiden, tarinateatterilaisten ja toiminnallisten ryhmien ohjaajien kanssa. 

Toivotamme seminaariin lämpimästi tervetulleiksi eri kouluasteilla ja varhaiskasvatuksessa työskentelevät opettajat, kasvatusalan opiskelijat, opettajankouluttajat sekä kaikki muut kasvatuksen parissa työskentelevät.

Ilmoittautumiset 18.4. mennessä.  Paikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Muistathan ilmoittautua hyvissä ajoin! 

Lisätietoja: projektikoordinaattori Sirpa Ylimaula, puh. 0294 483601, sirpa.ylimaula@oulu.fi. Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/71ff5651...

 

Tervetuloa!    

Professori emerita Eila Estola, tutkijatohtorit Erkki T. Lassila ja Minna Uitto

Ohjelma

12.15–13.30 Mitä tutkimus paljastaa opettajan tunneulottuvuudesta? Tutkijat ja Tarinateatteri FoxTrott 

13.45–15.15 Kahvit ja työpajatyöskentelyä ryhmissä esille nousevien aiheiden ääreltä

15.30–16.00 Mitä opimme opettajan työn tunteista, millaisia tarinoita voimme viedä eteenpäin, Tarinateatteri FoxTrott

 

Tutkimusprojektissa Aloittelevan opettajan työn emotionaalista ulottuvuutta avaamassa (EMOT) on tarkasteltu, kuinka tunteet ovat läsnä opettajan työn eri suhteissa. Lisäksi on tutkittu, miten opettajien tunteet kietoutuvat osaksi kasvatusinstituutioiden mikropolitiikkaa. Tutkimus on keskittynyt aloitteleviin lastentarhan-, luokan- ja aineenopettajiin. Tutkimuksessa on sovellettu kerronnallista lähestymistapaa. Tutkimusaineistot koostuvat yksilöllisistä haastatteluista sekä ryhmähaastatteluista.

Projektissa on rakennettu teoreettista ymmärrystä opettajan työn kokonaisvaltaisesta luonteesta, erityisesti suhteisiin perustuvana, moraalisena ja emotionaalisena. Projektissa on lisäksi kehitetty tapoja, joilla voidaan tukea opettajia tunnetyössä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Projekti on osa Living Relations -tutkimusyhteisön (www.oulu.fi/livingrelations) toimintaa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ja se on ajoittunut vuosille 2013–2019.

 

Tarinateatteri Foxtrott

Mukana seminaarissa on tarinateatteri FoxTrott. Ryhmä koostuu työtavan pitkäaikaisista kehittäjistä ja nuorista osaajista. Ryhmää ohjaa Päivi Rahmel. Tarinateatteri on soveltavan teatterin menetelmä, joka näyttämöllistää yleisön kertomia kokemuksia, kysymyksiä ja tarinoita. Kertojat saavat koskettavan peilauksen kokemuksilleen ja käsiteltäviä asioita voidaan kohdata elämyksellisellä ja oivalluttavalla tavalla. Seminaarissa voimme luoda yhteistä tarinaa hankkeessa etsitystä, kysytystä ja löydetystä. Katso lisää www.kasvunpaikka.fi

Pääkuva: Anniina Holappa

 

Lisää kalenteriin

Tapahtuman sijainti

Oulun yliopisto, Saalastinsali

Tapahtuman osoite

Pentti Kaiteran katu 1

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 8.4.2019