Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt (OPITOI!)

Projektin kuvaus

Hankkeessa kehitetään monitieteellisiä yrittäjyyttä tukevia toimintaympäristöjä kampusalueella, ja luodaan siihen liittyviä malleja ja prosesseja pedagogiseen käyttöön. Hankkeen tavoitteina ovat monitieteellisen ja -kulttuurisen tiimiyrittäjyyden edistäminen ja tukeminen, hyvien käytäntöjen ja käytössä olevan tutkimuksen perusteella pedagogisten mallien luominen tiimiyrittäjyyden tueksi, opiskelijayrittäjyyden oppimis- ja toimintaympäristöjen kokeilut ja testaukset, sekä kokeilujen kautta edellytysten luominen eri alojen opiskelijoiden törmäyttämiselle, yhdessä ideoimiselle ja yhdessä tekemiselle.

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Åbo Akademi (yhteyshenkilö: anna-greta.nystrom@abo.fi)

Muita hankkeessa mukana olevia:

  • Oulun yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Novia-ammattikorkeakoulu
  • Centria-ammattikorkeakoulu