Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Filosofian maisteri Kien Vu

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietoliikennetekniikka, CWC

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Väitöstilaisuus

13.5.2019 12:15

Väitöstilaisuuden paikka

L10, Linnanmaa

Aihe

Integroitu liityntä- ja runkoverkkoyhteys langattomiin 5G-verkkoihin

Vastaväittäjä

Professori Risto Wichman, Aalto-yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Mehdi Bennis, Oulun yliopisto

Integroitu liityntä- ja runkoverkkoyhteys langattomiin 5G-verkkoihin

Liikkuvan dataliikenteen ennennäkemättömän kasvun ja verkkojen tihentymisen seurauksena pian käyttöön tulevien viidennen sukupolven (5G) langattomien verkkojen järjestelmäsuunnittelua ja teknologisten mahdollistajien käyttöä on täytynyt lähestyä kokonaan uudesta näkökulmasta. Niinpä tämän väitöstyön johtavana ajatuksena on ehdottaa integroitua verkkoon pääsyn ja runkoverkkoyhteyden muodostamismallia, jossa käyttäjät resursoidaan dynaamisesti ja samalla muodostetaan tehokkaat runkoverkkoyhteydet piensoluille. Tätä varten tutkitaan resurssiallokaation ja häiriöiden lieventämisen yhteisratkaisuja, jotka tukevat kahden tai useamman hypyn yhteyksiä ja samanaikaista runkoverkkoyhteyden luomista millimetriaaltoalueen verkoissa.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 10.1.2020