Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Filosofian maisteri Antti Kotiaho

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketieteellinen fysiikka

Väitöstilaisuus

24.5.2019 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali 7, Oulun yliopistollinen sairaala

Aihe

Säteilyannoksen määritys röntgenkuvantamisessa käyttäen MOSFET- ja RPL-dosimetreja

Vastaväittäjä

Dosentti Paula Toroi, Section of Dosimetry and Medical Radiation Physics; International Atomic Energy Agency

Kustos

Professori Miika Nieminen, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö; Oulun Yliopisto

Säteilyannoksen määritys röntgenkuvantamisessa käyttäen MOSFET- ja RPL-dosimetreja.

Väitöstyössä on tutkittu kahden erityyppisen dosimetrin, eli säteilymittarin, ominaisuuksia ja käyttökohteita säteilyannosten määrittämiseen lääketieteellisessä röntgenkuvantamisessa. Tutkittujen sädeannosta säästävien kuvantamismenetelmien havaittiin olevan hyödyllisiä käytännön työssä. Röntgenkuvantaminen on ionisoivaa säteilyä, minkä vuoksi sen käyttö tulee olla aina oikeutettua ja optimoitua, röntgensäteilyn haittavaikutusten vuoksi. Säteilyannosten määrittämiseen liittyy useita epävarmuuslähteitä, minkä vuoksi mittareiden ominaisuudet ja käyttökohteet tulee huomioida tarkasti. Mittareiden ominaisuuksien lisäksi työssä tutkittiin sädeannosten vähentämiseen tarkoitettuja menetelmiä tietokonetomografiassa ja hampaiston panoraamakuvantamisessa. Tutkittujen laitteiden annossäästötekniikat havaittiin hyödyllisiksi, kunhan huomioidaan eri menetelmien rajoitukset ja niiden oikeanlainen käyttö.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 17.5.2019