KAARO – Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto

Projektin kuvaus

KAARO-verkoston tavoitteena on kehittää arviointiosaamista valtakunnallisesti järjestämällä opettajien perus- ja täydennyskoulutusta niin opettajaopiskelijoille kuin jo ammatissaan toimiville esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opettajille. Lisäksi verkosto kokoaa yhteen tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä. Oulun yliopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto sekä Åbo Akademi.

KAARO Oulun työryhmä koostuu Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan sekä Täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) henkilökunnasta. Työryhmän tavoitteena on tarkastella arviointia monipuolisesti ja edistää formatiivisen arvioinnin kehittämistä niin opettajankoulutuksessa, kuin peruskoulukentällä. Hanke pyrkii vahvistamaan monitahoista yhteistyötä järjestämällä yhteisiä koulutuksia opettajankouluttajille, kentän opettajille ja opiskelijoille. Lisäksi KAARO Oulu osallistuu KAARO-verkoston yhteisten seminaarien ja verkkokoulutusten toteuttamiseen.

Tutkimusryhmä