Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Filosofian maisteri Sami Laine

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksikkö

Oppiaine

Teoreettinen fysiikka

Väitöstilaisuus

28.6.2019 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L10

Aihe

Spin-aallot ja ylikriittinen liike He-3-supranesteessä

Vastaväittäjä

Filosofian tohtori Mikhail Silaev, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Erkki Thuneberg, Oulun yliopisto

Spin-aallot ja ylikriittinen liike He-3-supranesteessä

Lämpötilan lähestyessä absoluuttista nollapistettä heliumin isotooppi He-3 muuttuu supranesteeksi, jonka ominaisuudet poikkeavat huomattavasti tavanomaisista nesteistä. Väitöstyössä tutkittiin näitä ominaisuuksia.

Toisin kuin tavalliset nesteet supraneste ei voi pyöriä tasaisesti astiansa mukana. Sen sijaan pyörteisyys keskittyy ns. kvantisoituneisiin virtauspyörteisiin eli vortekseihin. Väitöstutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkasteltiin, miten vorteksit vaikuttavat supranesteen magneettisiin ominaisuuksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että sopivissa olosuhteissa vorteksit vuorovaikuttavat nesteen magnetoituman kanssa synnyttäen magneettisia aaltoja, ns. spin-aaltoja.

Väitöstutkimuksen toisessa osassa tarkasteltiin supranesteessä liikkuvaan kappaleeseen kohdistuvaa vastusvoimaa. Vallitsevan käsityksen mukaan vastusvoima on häviävän pieni liikuttaessa alhaisilla nopeuksilla, mutta kasvaa äkillisesti nopeuden ylittäessä ns. Landaun kriittisen nopeuden (n. 3 cm/s nollalämpötilassa ja nollapaineessa). Tutkimuksessa osoitettiin, että tämä ei päde yleisesti: mikäli kappale on makroskooppinen, voi kriittinen nopeus olla Landaun nopeutta suurempi. Sama ilmiö on hiljattain havaittu myös kokeellisesti.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 19.6.2019