Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Shahriar Shahabuddin

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietoliikennetekniikka, CWC

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Väitöstilaisuus

26.6.2019 12:15

Väitöstilaisuuden paikka

L10, Linnanmaa

Aihe

MIMO-signaalien tunnistus- ja esikoodausarkkitehtuurit

Vastaväittäjä

Professori Jarmo Takala, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Markku Juntti, Oulun yliopisto

Moniantenni vastaanotin- ja lähetinarkkitehtuurit

Antennien määrän kasvaessa lähettimissä ja vastaanottimissa tarvitaan tukiasemiin uusia algoritmeja ja piiriratkaisuja. Tässä työssä tutkitaan uusia algoritmeja ja piirejä tukiasemiin. Algoritmien ja piirien suorituskykyä vertaillaan muihin ratkaisuihin.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 10.1.2020