Faasimuutosten tarkka analysointi

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteena on vahvistaa Terästutkimuskeskuksen tutkimusinfrastruktuuria sekä nopeuttaa uusien erikoislujien terästen, että kustannustehokkaiden mutta korroosionkestävyydeltään parempien teräslajien kehittämistä ja valmistettavuutta. Tämä voidaan saavuttaa ottamalla käyttöön uusinta teknologiaa oleva nopea näytteiden kuumennus- jäähdytysnopeudet mahdollistava dilatometrilaitteisto. Tämä antaa mahdollisuuden havainnoida tutkittavan materiaalin faasimuuotoksia aina 1500 °C lämpötiloista huoneenlämpötilaan. Kyseistä mahdollisuutta ei ole tällä hetkellä tarjolla materiaalitutkijoille Suomessa ja tällöin laitteisto palvelee sekä CASR:in, että teollisuuden tarpeita.
Materiaalien ja varsinkin terästen kehityksessä pelkkä lujuuden kasvattaminen ei yksinään riitä. Esimerkiksi sitkeys, muovattavuus, kovuus ja väsymisen kesto ovat ominaisuuksia, joita on vaikea saavuttaa yhdessä korkean lujuuden kanssa. Tämä vaatii tarkkaa selvitystä mikrorakenteen kehityksestä ja niistä muuttujista, joilla saavutetaan optimaalinen mikrorakenne ja halutut mekaaniset ominaisuudet. Kyseinen dilatometrilaitteisto on oleellinen tekijä mikrorakenteen muutosten tutkimisessa.
Hanke sisältää käytännössä laitteiston investoinnin sekä käyttöönoton. Hankkeen seurauksena yliopistolla on valmius sekä resurssit määrittää eri materiaalien faasimuutokset nopeasti ja tehokkaasti omassa perustutkimuksessa sekä teollisuuden tuotekehityshankkeissa. Käytännön tutkimus sisällytetään olemassa oleviin tutkimushankkeisiin, mutta laitteisto avaa mahdollisuuden myös uudenlaisten tutkimushankkeiden toteuttamiselle.