Ravinteiden ja mikromuovien poistaminen puhdistetuista jätevesistä kylmän ilmaston kosteikolla

Ramiko

Projektin kuvaus

Puhdistuskosteikkoja käytetään yleisesti jäteveden puhdistuksessa, erityisesti lämpimissä oloissa, mutta yhtä lailla myös kylmemmässä ilmastossa. Alhainen lämpötila, lumi- ja jääkerros sekä routa kuitenkin vaikuttavat kosteikon puhdistustehoon. Vaikka ravinteiden poistaminen on mahdollista myös talvella, kylmän ilmaston vaikutukset kosteikkojen puhdistusprosesseille eivät ole täysin selviä. Tällä hetkellä ei ole täyttä käsitystä kuinka kylmä ilmanala tarkalleen vaikuttaa haitta-aineiden, kuten typen, fosforin ja sulfaatin, poistoon, erityisesti jäätymis- ja sulamisprosessien suhteen.

Viimevuosina mikromuovien esiintyminen vesissä on noussut yleiseen tietoisuuteen. Mikromuovien lähteitä ovat mm. kosmetiikkatuotteet, henkilökohtaiset hygieniatuotteet ja vaattet, jolloin jätevedessä mikromuoveja on huomattavia määriä. Vaikka mikromuovit poistuvat jätevedenpuhdistamolla tehokkaasti (~90 %), kertyy puhdistamoilta lähtevän veden matalista pitoisuuksista huolimatta huomattavia määriä mikromuovia järviin, virtavesiin ja Itämereen suurista vesimääristä johtuen. Kosteikkoja käytetään yleensä Suomessa lisäpuhdistusyksikkönä varsinaisen jäteveden puhdistamon jälkeen. Näillä kosteikoilla voi olla merkittävää potentiaalia vähentää mikromuovien pääsyä ympäristöön. Kosteikkojen mikromuovien poistotehoa ei kuitenkaan ole juuri tarkasteltu.

Projektin tavoitteena on parantaa tietämystä siitä, kuinka kosteikot voivat vähentää ravinteiden ja mikromuovien kuormaa erityisesti pohjoisen Suomen olosuhteissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi projektissa hyödynnetään osaamista, olemassa olevia suunniteltuja ja rakennettuja pilottijärjestelmiä, laitteistoja ja mittausdataa, jota on saatu tutkimusyksikön aiemmissa projekteissa. Näistä saatava tieto on tarkoitus yhdistää todellisilta kohteilta kerättävään seurantatietoon, jotta voidaan selvittää kylmän ilmaston vaikutusta puhdistustehokkuuteen ja prosesseihin.