Kielen avulla osalliseksi

Projektin kuvaus

Kielen avulla osalliseksi on Oulun yliopiston 3-vuotinen ESR-hanke, joka saa rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahastosta. Hankkeen toteuttajana toimii Oulun yliopiston suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaine, mutta opetus ja mentorointi toteutuvat pääasiassa Oulun kaupungin Monikulttuurikeskus Villa Victorissa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat myös BusinessOulu, TE-toimisto, monet maahanmuuttajakoulutusta tarjoavat koulutuspaikat sekä kolmannen sektorin toimijat. Hankkeen kohderyhmänä ovat (korkeasti) koulutetut maahanmuuttajat, jotka haluavat vielä parantaa kielitaitoaan ja tarvitsevat tukea työllistymiseen. Hankkeen kohdeorganisaatioina ovat järjestöt, oppilaitokset sekä yritykset.