Arktinen radiomenetelmien kehitysympäristö ja sovellukset

Projektin kuvaus

Arktinen radiomenetelmien kehitysympäristö ja sovellukset, (ARKS) -kehittämishankkeessa luodaan uusia menetelmiä maan ja lähiavaruuden havainnointiin, tutkitaan mahdollisuuksia käyttää kehitystyön tuloksia maaperätutkimukseen, ja luodaan yhteyksiä alan yrityksiin ja muihin toimijoihin. Hankkeessa SGO:n Radiotieteen laboratorio liitetään osaksi Arktiset kehittämisympäristöt klusteria tavoitteena, että yritykset ja muut organisaatiot pääsevät hyödyntämään radiomenetelmien kehitysympäristöä ja hankkeen tuloksia omassa liiketoiminnassaan.

Hanke vahvistaa SGO:n roolia kansainvälisen suurtehotutkan, EISCAT_3D, menetelmäkehittäjänä ja tutkimuskumppanina. Hanke tukee SGO:n roolia ja osaamista EISCAT_3D:n rakentamisessa ja tulevassa käytössä revontuli- ja yläilmakehätutkimuksessa. Erityisen merkittävä tavoite on tutkamenetelmäosaamisen ja jatkuvan kehitystyön hyödyntäminen EU:n tulevassa Avaruusohjelmassa, jonka ehdotus on tällä hetkellä jäsenmaissa lausuntokierroksella.

Yritykset tukevat ARKS hanketta EISCAT_3D:ssä nähdyn kaupallisen potentiaalin takia ja näkevät yläilmakehän havainnointiin kehitettävien menetelmien sopivan muunneltuna omaan, esimerkiksi maatutkan kehitystyöhön.