Tehokkaat rakenteet

TeRa

Projektin kuvaus

Tehokkaat rakenteet (TeRa) -hankkeessa pyritään edistämään yhteiskunnan vähähiilisyyden vaatimuksia rakenteiden materiaali-, energia- ja päästötehokkuuden kautta. Tehokkaiden rakenteiden suunnittelun ja valmistuksen kehittäminen johtaa kustannustehokkaampiin tuotteisiin, mikä mahdollistaa kilpailukykyiset valmistuskustannukset vähäisellä hiilijalanjäljellä. Hankkeessa kehitetään teknisesti ja taloudellisesti tehokkaiden rakenteiden suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä.
Tehokkaat rakenteet hankkeen lähtökohtana on Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoitumisen strategia ja hankkeen tukirankana on vankka erikoisteräs-osaaminen sekä teräs- ja suunnitteluosaaminen uusien materiaalien hyödyntämisessä ja rakenteiden keventämisessä.

Hankkeen tavoitteena on edistää muutosta vähähiilisempään yhteiskuntaan, rakenteiden energia- ja materiaalitehokkuutta kehittämällä. Tavoitteena on kasvattaa alueen yritysten kykyä suunnitella ja valmistaa entistä haastavampia, tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä rakenteita aina tekniikan huippua edustaviin superkeveisiin ultralujiin teräsrakenteisiin asti. Alihankintayritysten mahdollisuuksien lisääminen suunnitella ja valmistaa omia uusia innovatiivisia rakenteita ja tuotteita, mikä parantaa yritysten kilpailukykyä ja avaa uusia markkinoita. Tavoitteena on myös nostaa alueen metallin TKI keskittymän suunnittelu ja valmistusosaaminen seuraavalle tasolle. Käytännössä tämä tarkoittaa kykyä suunnitella ja valmistaa entistä haastavampia materiaalitehokkaita ja vähäisemmän hiilijalanjäljen jättäviä rakenteita.

Hankkeen teknisinä kärkinä ovat laserhitsaus ja terästen ominaisuuksien hyödyntäminen siten, että valmistustekniikka otetaan huomioon jo rakenteen suunnitteluvaiheessa, jolloin päästään teknisesti erinomaiseen ja kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Lasertekniikan hyödyntämisessä tavoitteena on saavuttaa sellainen osaamisen taso, jolla tekniikkaa voidaan aikaisempaa tehokkaammin hyödyntää rakenteiden optimoinnissa ja keventämisessä siten, että näiden staattinen ja dynaaminen kestävyys sekä ominaistaajuudet ovat värähtelyominaisuuksiin nähden aikaisempaa huomattavasti parempia. Hankkeen tavoitteena on edistää erikoisterästen käyttöönottoa teräsrakenteissa, mikä mahdollistaa rakenteiden kustannustehokkaan keventämisen. Erikoisterästen käyttöä alueen yrityksissä on tarkoitus kasvattaa ja antaa yrityksille mahdollisuus olla edelläkävijöitä erikoisterästen hyödyntäjinä. Hankkeessa on myös tavoitteena uusien laserhitsaus liitostapojen kehittäminen ja liitosten tutkiminen.