Älykäs liikkuva autonominen testiympäristö

Projektin kuvaus

Autonomiset ajoneuvot- hankkeessa kehitetään Oulun yliopiston Linnamaan kampukselle (mahdollisesti myös OuluZone) tutkimus-, kehitys- ja testausympäristö ympäristönsä kanssa yhteistyöhön kykenevien älykkäiden ja automaattisesti liikkuvien järjestelmien (Cooperative Intelligent Transportation Systems) tutkimus- ja kehitystoimintaa varten. Hanke liittyy suoraan yliopiston ohjelmistotuotannon, älykkäiden järjestelmien, 5G/6G-teknologian, optoelektroniikan ja mittaustekniikan, mikroelektroniikan (sensorit, integrointi) ja konenäön tutkimukseen, sekä big data–analytiikkaan ja ihmistieteisiin (käyttäjäkokemus, virtuaalioppiminen ym.), työkoneiden ja ajoneuvojen tietomallintamiseen perustuva automatisoitu ohjaus väylien rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä ajodynamiikan ja liikenneturvallisuuden tutkimukseen. Kaikilla näillä tutkimusryhmillä on vahvat yhteistyöverkostot alueen etulinjan yrityksiin, joiden kanssa tutkimuskin tapahtuu yhteistyössä. Näin hanke on tiedekuntarajat ylittävä koko yliopiston yhteinen kehityskohde, joka palvelee suoraan myös alueen yritystoimintaa tarjoamalla toimivan kenttätestiympäristön automaattiajamisen ja autonomisesti liikkuvien järjestelmien tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Kehitettävän ympäristön tavoitteena on mahdollistaa toisistaan irrallisten liikkuvien järjestelmien (ajoneuvojen) välinen älykäs vuorovaikutus sekä niiden kytkeytyminen ympäristöönsä sekä ympäristön kanssa tapahtuva älykäs tietojen siirto ja käsittely. Ympäristö tulee sisältämään 2 autonomisesti liikkuvaa ajoneuvoa sekä yhden perävaunun, joilla on vapaat ja monipuoliset liitynnät/väylät toisiinsa ja ympäristöönsä, sekä joustavan ohjelmistoalustan liikkuvilla ajoneuvoilla tehtävän demonstroinnin, tutkimuskokeilujen ja testauksen tarpeisiin. Hankkeen tuloksena syntyy tutkimus-, kehitys- ja testausympäristö, jota voidaan käyttää jo meneillään olevien tutkimushankkeiden tulosten testaukseen ja demonstrointiin. Hankkeen keskeinen tavoite on päästä tarjoamaan kansainvälisesti kilpailukykyistä testiympäristöä paikallisille yrityksille osana yritysten liiketoiminnan kehitystä.

Testiympäristö täydentää myös Ouluzone-testikeskuksen autonomisten autojen tutkimus- kehitys- ja koulutusmahdollisuuksia. Kehitettävän ympäristön pohjalle voidaan käynnistää myös lukuisia uusia tutkimushankkeita mm. seuraavan tyyppisiltä aihealueilta: autonomiset autot, autojen älykäs reititys, älykkäät ja nopeat yhteydet ympäristöön, liikenne ekosysteeminä, V2V-vuorovaikutus, uudet liikkuvien järjestelmien turvallisuusominaisuudet, elektroniikan integrointi rakenteisiin , jne. Kaiken kaikkiaan tuloksena syntyy itsenäisesti liikkuvien älykkäiden järjestelmien tutkimus-, kehitys- ja testausalusta, jossa toimivat itsestään liikkuvat järjestelmät ovat monipuoliseen ja älykkääseen toimintaan kykeneviä, eivätkä vain pelkkiä automaattisia kuljetusvälineitä. Niiden varaan voidaan kehittää mm. uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluja.